10 อันดับม้าแข่งดีเด่น

10 อันดับม้าแข่งดีเด่น

 

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก 6 มกราคม – 29 กันยายน 2562 

 

  ชื่อม้า สังกัดคอก ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3 ไม่มีตำแหน่ง จำนวนครั้ง/แข่ง
               
1 คันทรีโรส E374 วริศรา 9 5 8 10 32
2 อองรี C445 ภัทราชัย 9 1 3 5 18
3 แร็พเตอร์ J721 มิตรภาพ 8 8 3 13 32
4 ซาดิโอมาเน่ C235 อัศดร 8 6 4 7 25
5 โล่ห์เงิน J684 เทพพิชิต 7 7 2 6 22
6 เนเวอร์วอล์คอโลน J728 พิชัยยุทธ 7 6 10 12 35
7 ม้าน้องทีม E31 พลังชัย 7 5 1 17 30
8 คำสัญญา F9 ทองอาชา 7 3 1 9 20
9 เนาวฤทธิ์ C154 พอเพียง 7 2 4 13 26
10 บุญคุณชนะชัย R184 บุญคุณบารมี 7 2 1 6 16