10 อันดับม้าแข่งดีเด่น

10 อันดับม้าแข่งดีเด่น

 

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก 6 มกราคม – 30 มิถุนายน 2562 

 

  ชื่อม้า สังกัดคอก ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3 ไม่มีตำแหน่ง จำนวนครั้ง/แข่ง
               
1 อองรี C445 ภัทราชัย 9 1 3 4 17
2 คันทรีโรส E374 วริศรา 8 3 4 7 22
3 แร็พเตอร์ J721 มิตรภาพ 6 4   9 19
4 เนเวอร์วอล์คอโลน J728 พิชัยยุทธ 6 2 8 6 22
5 ม้าน้องทีม E31 พลังชัย 6 2   10 18
6 โล่ห์เงิน J684 เทพพิชิต 5 6 1 6 18
7 สไปเดอร์แมน W53 อดิศร 5 3 6 6 20
8 เนาวฤทธิ์ C154 พอเพียง 5 2 3 12 22
9 สมศักดิ์ศรี E91 อัศวรัตน์ 5 1 4 13 23
10 มณีนพเก้า W206 จอห์นนี่ฯ 5 1 2 16 24