10 อันดับม้าแข่งดีเด่น

10 อันดับม้าแข่งดีเด่น

 

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก 6 มกราคม – 29 ธันวาคม 2562 

 

  ชื่อม้า สังกัดคอก ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3 ไม่มีตำแหน่ง จำนวนครั้ง/แข่ง
               
1 ซาดิโอมาเน่ C235 อัศดร 14 7 5 8 34
2 แร็พเตอร์ J721 มิตรภาพ 10 10 4 17 41
3 เนเวอร์วอล์คอโลน J728 พิชัยยุทธ 10 6 10 18 44
4 คันทรีโรส E374 วริศรา 10 5 9 17 41
5 สมศักดิ์ศรี E91 อัศวรัตน์ 9 3 7 28 47
6 อองรี C445 ภัทราชัย 9 3 4 9 25
7 บุญคุณชนะชัย R184 บุญคุณบารมี 8 5 4 8 25
8 ม้าคุณลักษณ์ R83 อุปพงศ์ 7 8 11 22 48
9 มณีนพเก้า W206 จอห์นนี่ฯ 7 8 8 26 49
10 รัชภูมิ E139 จอห์นนี่ฯ 7 7 5 18 37