10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  8  มกราคม  -  24  กันยายน  2560

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 ยอดศักดา ชินคำหาร 49 29 7
2 นำโชค กาญบุตร 39 26 20
3 สุริโย ภูศรี 35 16 15
4 ปิติชัย บุญประโคม 28 40 21
5 วัชระพงศ์ เหมรา 27 41 23
6 บี ทุมทุพา 27 35 18
7 รุ่งโรจน์ จันทร์ทอง 20 17 13
8 เบสท์ ศรีโคตร 19 21 17
9 กำพล วงศ์แท้ 13 11 7
10 ศิริมงคล เก้าบุญ 13 6 9