10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  7  มกราคม  -  25  มีนาคม  2561

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 สุริโย ภูศรี 24 22 7
2 วัชระพงศ์ เหมรา 20 11 6
3 ปิติชัย บุญประโคม 13 6 9
4 บี ทุมทุพา 11 4 4
5 นำโชค กาญบุตร 9 12 7
6 เบสท์ ศรีโคตร 8 12 5
7 โชคดี ชาภูวงศ์ 5 2 1
8 ยอดศักดา ชินคำหาร 5 1 3
9 สุริยา จำปาเรือง 4 8 1
10 ยอดมงคล แก้วภา 3 9 1