10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  6  มกราคม  -  29  ธันวาคม  2562

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3  
             
1 วัชระพงศ์ เหมรา 59 42 45 รุ่งอุดม
2 สุริโย ภูศรี 56 22 27 มันนี่มันนี่
3 ฉลองชัย ขันขวา 50 37 28 เป็นหนึ่ง
4 บี ทุมทุพา 44 38 44 นครชัยศรี
5 นำโชค กาญบุตร 44 32 29 จอห์นนี่ฯ
6 อดุลย์วิทย์ กาฬภักดี 36 44 26 ทีเจสเตเบิ้ล
7 เบสท์ ศรีโคตร 29 38 35 พรหมชัยวงศ์
8 จุฑาเทพ เค้ากระโทก 24 22 19 อุบลครุฑ
9 ยอดศักดา ชินคำหาร 24 16 14 พรหมชัยวงศ์
10 ปิติชัย บุญประโคม 15 19 14 รวมดารา