10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  6  มกราคม  -  29  กันยายน  2562

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3  
             
1 นำโชค กาญบุตร 39 26 21 จอห์นนี่ฯ
2 วัชระพงศ์ เหมรา 38 29 35 รุ่งอุดม
3 ฉลองชัย ขันขวา 38 25 18 เป็นหนึ่ง
4 สุริโย ภูศรี 38 18 23 มันนี่มันนี่
5 บี ทุมทุพา 35 28 41 นครชัยศรี
6 อดุลย์วิทย์ กาฬภักดี 28 35 18 ทีเจสเตเบิ้ล
7 ยอดศักดา ชินคำหาร 18 14 12  
8 เบสท์ ศรีโคตร 17 25 27 พรหมชัยวงศ์
9 จุฑาเทพ เค้ากระโทก 16 17 15  
10 รุ่งโรจน์ จันทร์ทอง 12 18 15 เพิ่มพูน