10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  7  มกราคม  -  2  ธันวาคม  2561

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 วัชระพงศ์ เหมรา 76 52 31
2 สุริโย ภูศรี 47 43 23
3 เบสท์ ศรีโคตร 34 44 25
4 นำโชค กาญบุตร 33 44 33
5 บี ทุมทุพา 30 29 24
6 ยอดศักดา ชินคำหาร 28 24 16
7 ปิติชัย บุญประโคม 25 14 23
8 ยอดมงคล แก้วภา 24 29 16
9 กำพล วงศ์แท้ 19 14 14
10 ยศศักดา สุทธิจักร 13 9 6