10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  6  มกราคม  -  28  เมษายน  2562

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3  
             
1 สุริโย ภูศรี 27 9 13 มันนี่มันนี่
2 นำโชค กาญบุตร 22 11 11 จอห์นนี่ฯ
3 วัชระพงศ์ เหมรา 19 18 16 รุ่งอุดม
4 ยอดศักดา ชินคำหาร 12 7 6  
5 ฉลองชัย ขันขวา 11 7 4 เป็นหนึ่ง
6 อดุลย์วิทย์ กาฬภักดี 10 13 10 ทีเจสเตเบิ้ล
7 บี ทุมทุพา 10 9 19 นครชัยศรี
8 เบสท์ ศรีโคตร 8 14 14 พรหมชัยวงศ์
9 รุ่งโรจน์ จันทร์ทอง 8 11 11 เพิ่มพูน
10 ยศศักดา สุทธิจักร 6 4 5 มิตรภาพ