10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  7  มกราคม  -  29  ธันวาคม  2561

  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 วัชระพงศ์ เหมรา 79 53 34
2 สุริโย ภูศรี 51 45 24
3 นำโชค กาญบุตร 37 46 37
4 เบสท์ ศรีโคตร 36 47 30
5 บี ทุมทุพา 34 31 29
6 ยอดศักดา ชินคำหาร 32 34 19
7 ยอดมงคล แก้วภา 26 29 16
8 ปิติชัย บุญประโคม 25 14 23
9 กำพล วงศ์แท้ 20 15 15
10 ฉลองชัย ขันขวา 15 16 12