10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  7  มกราคม  -  7  ตุลาคม  2561

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 วัชระพงศ์ เหมรา 60 47 28
2 สุริโย ภูศรี 45 39 18
3 เบสท์ ศรีโคตร 30 41 23
4 นำโชค กาญบุตร 27 36 28
5 บี ทุมทุพา 26 24 18
6 ปิติชัย บุญประโคม 25 14 23
7 กำพล วงศ์แท้ 19 11 13
8 ยอดศักดา ชินคำหาร 19 11 10
9 ยอดมงคล แก้วภา 18 25 12
10 ยศศักดา สุทธิจักร 11 5 2