10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  8  มกราคม  -  31  ธันวาคม  2560

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 ยอดศักดา ชินคำหาร 56 35 9
2 นำโชค กาญบุตร 53 32 25
3 สุริโย ภูศรี 43 26 22
4 วัชระพงศ์ เหมรา 39 49 30
5 บี ทุมทุพา 35 43 23
6 เบสท์ ศรีโคตร 31 35 18
7 ปิติชัย บุญประโคม 29 42 23
8 รุ่งโรจน์ จันทร์ทอง 20 17 13
9 ศิริมงคล เก้าบุญ 16 9 10
10 กำพล วงศ์แท้ 15 12 11