10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  6  มกราคม  -  30  มิถุนายน  2562

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 สุริโย ภูศรี 37 17 21
2 วัชระพงศ์ เหมรา 31 22 24
3 นำโชค กาญบุตร 28 14 14
4 บี ทุมทุพา 17 15 22
5 ฉลองชัย ขันขวา 17 10 6
6 อดุลย์วิทย์ กาฬภักดี 15 18 12
7 ยอดศักดา ชินคำหาร 13 8 8
8 เบสท์ ศรีโคตร 11 21 18
9 รุ่งโรจน์ จันทร์ทอง 9 14 12
10 ยอดมงคล แก้วภา 7 15 10