10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  7  มกราคม  -  5  สิงหาคม  2561

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 วัชระพงศ์ เหมรา 52 42 19
2 สุริโย ภูศรี 40 36 15
3 เบสท์ ศรีโคตร 22 29 19
4 นำโชค กาญบุตร 22 23 23
5 บี ทุมทุพา 21 18 11
6 ปิติชัย บุญประโคม 21 13 21
7 ยอดศักดา ชินคำหาร 15 8 9
8 ยอดมงคล แก้วภา 14 21 8
9 กำพล วงศ์แท้ 14 8 9
10 ยศศักดา สุทธิจักร 9 5 2