10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  8  มกราคม  -  25  พฤศจิกายน  2560

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 ยอดศักดา ชินคำหาร 52 32 8
2 นำโชค กาญบุตร 43 30 22
3 วัชระพงศ์ เหมรา 37 45 25
4 สุริโย ภูศรี 37 19 20
5 บี ทุมทุพา 30 37 23
6 ปิติชัย บุญประโคม 28 40 23
7 เบสท์ ศรีโคตร 23 27 18
8 รุ่งโรจน์ จันทร์ทอง 20 17 13
9 ศิริมงคล เก้าบุญ 15 7 10
10 กำพล วงศ์แท้ 14 11 9