10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  7  มกราคม  -  3  มิถุนายน  2561

  

 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 วัชระพงศ์ เหมรา 40 24 12
2 สุริโย ภูศรี 32 28 12
3 บี ทุมทุพา 18 12 8
4 นำโชค กาญบุตร 17 19 12
5 ปิติชัย บุญประโคม 15 11 14
6 เบสท์ ศรีโคตร 14 19 12
7 กำพล วงศ์แท้ 9 6 7
8 ยอดมงคล แก้วภา 8 13 4
9 ยศศักดา สุทธิจักร 7 5 2
10 โชคดี ชาภูวงศ์ 6 2 3