10 อันดับผู้ขี่ม้าแข่งดีเด่น

สนามกีฬาแข่งม้าอินเตอร์เกมส์ปาร์ค

บันทึกจาก วันที่  6  มกราคม  -  24  กุมภาพันธ์  2562

  

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ชนะที่ 1 ชนะที่ 2 ชนะที่ 3
           
1 นำโชค กาญบุตร 13 6 5
2 วัชระพงศ์ เหมรา 10 9 13
3 สุริโย ภูศรี 8 3 3
4 ฉลองชัย ขันขวา 6 4 1
5 รุ่งโรจน์ จันทร์ทอง 5 5  
6 ยศศักดา สุทธิจักร 5 2 4
7 ยอดศักดา ชินคำหาร 5 2 2
8 เบสท์ ศรีโคตร 4 7 6
9 บี ทุมทุพา 3 6 9
10 ดาวอุดร   2 5 6