ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะ 1,100 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800     
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 รักอรวรรณ(4) 2 7 .10     1/11.71 นำโชค 37       1 อัญมณี(4) 2 7.7     1/09.56 ยอดมงคล 13
2 โอ้มายก๊อท(3) 10 7 .10 13   1/14.04 สุริโย 15       2 โอรสจ้าวอาหรับ(2) 8 8.4 5   1/11.78 สุริโย 111
3 ทิงทิง(1) 6 8.1     1/14.90 บี 95       3 ยอดปฐพี(3) 4 7 .10     1/12.18 ปิติชัย 40
4 รักคูณทรัพย์(2) 4 7.12 8   1/15.30 สุริยา 41       4 ใหม่ชัยวงศ์(1) 6 8.8     1/12.75 วัชระพงศ์ 38
5 ขวัญใจน้องออย(5) 8 7.7 7   1/16.21 เบสท์ 109                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  37  เพลส  81       วิน  13  เพลส  125  เดลี่  32
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  8ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  4     ชั้น   7      เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ชบา(4) 4 7.7 3   1/09.90 วัชระพงศ์ 17       1 บุนนาค(4) 6 7.8 2   1/08.15 วัชระพงศ์ 13
2 ไอซ์สตรอม(1) 2 8.8 1   1/11.26 สุริโย 25       2 แสนเชิง(5) 10 7.7     1/09.03 ยอดมงคล 27
3 ขวัญใจนครชล(2) 8 8.4     1/11.92 ปิติชัย 66       3 บุญถาวร(2) 4 8.6     1/10.32 มาร์ท 132
4 บารมีเกรียงไกร(3) 6 8.3     1/12.53 เบสท์ 132       4 ยอดนักรัก(1) 2 8.8     1/11.35 ปิติชัย 138
5 เอิ้นขวัญ(5) 10 7.7 5   1/14.21 ยศศักดา 73       5 กัปตัน(3) 8 8.2 4   1/12.77 สุริยา 141
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  17  เพลส  34  เดลี่  50       วิน  13  เพลส  18  เดลี่  34
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   8   เงินรางวัล    13000    5800       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุษราคัม(3) 8 7.7 7   1/10.52 ปิติชัย 13       1 บุญของเรา(3) 2 8.6     1/07.63 บี 11
2 โชคดีชัยชาญ(4) 2 7.7 6   1/10.92 บี 34       2 เฟื่องฟ้า(5) 8 7.7 17   1/08.73 สุริโย 167
3 พานเงิน(2) 6 7.7 16   1/11.57 สุริโย 42       3 ระฆังชัย(2) 6 8.13     1/09.14 ศิริมงคล 36
4 ม้าเพื่อนผม(1) 4 8 .0     1/11.97 นำโชค 114       4 ศิลาชัย(4) 4 8.4     1/09.92 นำโชค 201
                        5 มงคลเกรียงไกร(1) 12 9.6     1/10.25 เบสท์ 144
                        6 รอดลายมังกร(2ก) 10 7 .10     1/10.54 ยอดศักดา 36
                                         
                                         
                                         
วิน  13  เพลส  28  เดลี่  20       วิน  11  เพลส  27  เดลี่  65
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300       เที่ยวที่  9     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เฮงเฮงเฮง(3) 4 8 .0     1/07.42 เบสท์ 18       1 ฟานนิสเตลรอย(5) 8 7.9 15   1/08.69 สุริโย 58
2 ขุนช้าง(4) 2 7 .10 14   1/08.35 สุริโย 38       2 ฟ้าแลบ(3) 10 7.11 9   1/10.14 สุริยา 20
3 ชวนชม(2) 6 8.2     1/09.81 วัชระพงศ์ 82       3 บอมเบ(4) 4 7 .10     1/10.34 นำโชค 55
4 อาชาปิยะ(1) 8 8.6     1/11.83 ยอดศักดา 23       4 ศรีมงคล(2) 2 8 .0   1 1/12.28 เอ 36
                        5 วัชระชัยวงศ์(1) 6 8.3     1/12.83 กำพล 48
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   18  เพลส   30  เดลี่  25       วิน  58  เพลส  67   เดลี่  44
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   9ก    เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  10     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 มายฮาร์ท(1) 2 8.4     1/11.44 วัชระพงศ์ 51       1 เหล็กกล้า(5) 10 7.7 5   1/08.44 วัชระพงศ์ 23
2 ทองอาชา(5) 10 7.7 13   1/11.91 สุริยา 25       2 บายบายจุ๊บจุ๊บ(4) 2 7.13 11   1/09.56 สุริโย 26
3 สั่งยุทธ(2) 8 7.12     1/12.57 นำโชค 25       3 พัฒนะชัยวงศ์(2) 6 8.7     1/12.37 ยอดศักดา 21
4 จิระเกรียงไกร(3) 6 7.9 5   1/13.37 เบสท์ 411       4 มณีนพเก้า(1) 8 8 .10     1/12.65 ดาวเหนือ 494
5 รักเมืองไทย(4) 4 7.7     1/14.06 ยอดมงคล 30       5 แสนชัย(3) 4 8.5     1/13.76 ยอดมงคล 223
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   51  เพลส   185  เดลี่  109       วิน  23  เพลส  41   เดลี่  95
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก -