ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ระยะ 1,000 เมตร(นัดพิเศษ "เพิ่มเงินรางวัล")

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ก่องคำโชติช่วง(4) 10 7.11 2   1/04.09 เบสท์ 45       1 ดีโฟร์(1ก) 4 7.13 10   1/01.17 สุริโย 42
2 เขียวมรกต(5) 4 7.7     1/04.60 ยอดมงคล 68       2 มายเวย์(3) 8 8.1     1/03.59 เอกชัย 15
3 รักอรวรรณ(2) 2 8.5     1/05.62 นำโชค 149       3 สมาร์ทเร็วป๋อ(2) 6 8.9     1/04.21 ยอดศักดา 96
4 สาวสายฟ้า(1) 8 8.5 4   1/05.88 สุริโย 13       4 ยอดนักรัก(1) 12 8.12     1/05.12 ทวีชัย 42
5 ธาราร่มเย็น(3) 6 8.4     1/08.20 วัชระพงศ์ 54       5 โลริสคาริอุส(5) 10 7.7 2   1/05.77 ปิติชัย 33
                        6 รวยรวยรวย(4) 2 7.8     1/09.29 กำพล 176
                                         
                                         
                                         
วิน  45  เพลส  173       วิน  42  เพลส  121  เดลี่  423
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  9ก   เงินรางวัล   13000    5800     3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    8     เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เรคคอร์ค(1) 2 8.5     1/04.39 กำพล 48       1 เลิฟฟอร์ยู(5) 8 7.7 5   1/02.80 ทวีชัย 17
2 ภูกระดึง(3) 10 8 .0 5   1/05.56 ยิ่งยง 54       2 กระดังงา(2) 6 8.6     1/03.81 วัชระพงศ์ 90
3 บีลีฟ(5) 6 7.7 2   1/06.07 นำโชค 211       3 บุษราคัม(1) 10 8.8     1/05.04 ปิติชัย 37
4 หยกชนะบุญ(4) 4 7.7 6   1/06.67 เบสท์ 13       4 เพชรชนะบุญ(4ก) 2 7.7 6   1/05.45 เบสท์ 42
5 สปีทโบ๊ท(2) 8 8.1 1   1/07.12 วัชระพงศ์ 65       5 ร็อคกี้(3) 12 7 .10 7   1/06.15 บี 63
                        6 ม้าเพื่อนผม(4) 4 7.8 4   1/08.93 ยอดศักดา 42
                                         
                                         
                                         
วิน  48  เพลส  214  เดลี่  302       วิน  17  เพลส  69  เดลี่  197
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ซาดิโอมาเน่(5) 4 7.7     1/02.38 ยอดมงคล 29       1 ซีอาร์โบโบ้(1) 10 9.5     1/00.54 วัชระพงศ์ 13
2 อิสตั้นบูล(4) 2 8.2     1/03.65 นำโชค 27       2 ศิลาชัย(3) 2 8.9     1/02.89 นำโชค 42
3 ยอดนารี(3) 6 8.3     1/04.36 บี 37       3 เชษฐชาตรี(2) 4 9.3     1/03.83 บี 37
4 มงคลบารมี(2) 10 8.6     1/04.75 เบสท์ 34       4 อาชาปิยะ(4) 8 8.5     1/04.48 ปิติชัย 261
5 หนุ่มบ้านดอน(1) 12 8.8     1/06.01 ยอดศักดา 140       5 มงคลเกรียงไกร(5) 6 8.5     1/04.81 เบสท์ 406
6 บอมเบ(1ก) 8 8.7 2   1/06.81 สุริโย 140                        
                                         
                                         
                                         
วิน  29  เพลส   68   เดลี่  36       วิน  13  เพลส   26   เดลี่  104
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100           เที่ยวที่  9     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 หักเหลี่ยมเซียน(4) 4 7.9     1/02.67 กำพล 26       1 มณีนพเก้า(5) 2 7 2   1/02.54 นำโชค 21
2 เชษฐ์ลีโอ(3) 2 7 .10 6   1/03.09 เบสท์ 13       2 ไอซสตรอม(4) 8 7 .10 6   1/03.21 วัชระพงศ์ 27
3 รักเมืองไทย(1) 8 8.1     1/03.82 ทวีชัย 89       3 มายฮาร์ท(2) 4 7.12 1   1/03.52 เบสท์ 117
4 พีอีเอ(2) 10 7.12     1/04.44 วัชระพงศ์ 111       4 ศรีมงคล(1) 6 8.2     1/03.90 บี 24
5 บุญถาวร(5) 6 7.7 3   1/05.50 มาร์ท 406       5 ขวัญใจจ่าบ๊อบ(3) 10 7 .10   3 1/05.20 ยอดมงคล 464
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   26  เพลส  48   เดลี่  86       วิน  21  เพลส  65   เดลี่  55
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 บายบายจุ๊บจุ๊บ(3) 4 8 .0 9   1/02.21 สุริโย 41                        
2 ฮันเตอร์(5) 8 7.7 5   1/03.31 ยอดศักดา 23                        
3 ยอดปฐพี(4) 10 7 .10     1/03.96 ยอดมงคล 119                        
4 อัญมณี(2) 2 8 .0     1/04.41 นำโชค 20                        
5 เฟื่องฟ้า(1) 6 8.4     1/05.09 วัชระพงศ์ 108                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   41  เพลส  142   เดลี่  112        
ม้าที่คัดชื่อออก   -