ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2560 ระยะ 1,000 เมตร

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   8ก    เงินรางวัล    13000    5800     
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ไตรเทพ(3) 10 7.3     1/04.99 กำพล 17       1 วัชระชัยวงศ์(1) 8 7.4 10   1/02.42 น้องใหม่ 24
2 รัตนมงคล(2) 2 7.5 7   1/05.20 วัชระพงศ์ 41       2 กัปตัน(2) 6 7 .0 7   1/02.74 ปิติชัย 14
3 ซิลิอุส(4) 6 7.3 4   1/05.65 นำโชค 38       3 น้องพานเงิน(4) 4 7 .0     1/03.34 กำพล 65
4 เชอริ่งแฮม(5) 8 7 .0 14   1/06.09 ยิ่งยง 60       4 ปีใหม่(3) 2 7.7 1   1/04.73 ยศศักดา 122
5 มณีชัยวงศ์(1) 4 8.3     1/06.55 มาร์ท 120                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  17 เพลส  32       วิน  24  เพลส  27  เดลี่  45
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  4     ชั้น   8      เงินรางวัล    13000    5800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บานชื่น(1) 4 8.1     1/03.88 จันตะคาม 21       1 วันแมนโชว์(2) 2 7.7 5   1/01.87 จันตะคาม 15
2 เพลงอัคคี(5) 8 7.3     1/04.32 บี 25       2 บัตเตอร์ฟลาย(3) 6 7.7 7   1/03.79 ยิ่งยง 18
3 อากาเนะ(2) 6 8.1     1/04.81 ปิติชัย 43       3 ขุนช้าง(1) 4 7.4 4   1/04.44 ยศศักดา 149
4 บูชิโด(4) 10 7.6 1   1/05.22 นำโชค 152       4 ไข่มุกชัยวงศ์(4) 8 7.7 7   1/05.06 ณัฐวัฒน์ 147
  บารมีเกรียงไกร(3) 2 7.7 5   วิ่งไม่ครบรอบ วัชระพงศ์ 54                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  21  เพลส  42  เดลี่  29       วิน  15  เพลส  22  เดลี่  45
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
เที่ยวที่  5     ชั้น   7ก   เงินรางวัล    14000    5800       เที่ยวที่  8     ชั้น   3    เงินรางวัล     17000     7300
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 โลมาเชนโก้(3) 2 7.4 8   1/03.58 จันตะคาม 18       1 มงคลเกรียงไกร(1) 2 8.5     1/00.60 วัชระพงศ์ 12
2 จูเนียร์(2) 6 7.9     1/03.92 กำพล 53       2 ศรีมงคล(2) 4 8.5     1/03.01 บี 38
3 ขวัญใจนครชล(1) 8 8 .0     1/04.90 มาร์ท 207       3 เฮงเฮงเฮง(3) 6 7.8     1/03.91 กำพล 240
4 บุญเหลือ(4) 4 7.3     1/05.38 บี 18       4 ฟานนิสเตลรอย(4) 8 7.8     1/05.02 นำโชค 43
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  18  เพลส  72  เดลี่  37       วิน  12  เพลส  27  เดลี่  21
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   8ข    เงินรางวัล    13000    5800       เที่ยวที่  9     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บอมเบ(2) 4 7.7     1/00.49 นำโชค 58       1 บุญคุณพ่อ(2) 6 7.8     1/01.80 ปิติชัย 26
2 ใหม่ชัยวงศ์(3) 6 7.7 7   1/00.74 ณัฐวัฒน์ 10       2 ภัทรชัยวงศ์(3) 2 7.7 7   1/02.36 ณัฐวัฒน์ 14
3 เก้ายอด(1) 2 7.7 5   1/02.77 วัชระพงศ์ 129       3 เนฟเวอร์ดาย(4) 4 7.5 2   1/04.25 นำโชค 276
4 วงศ์ชัยวงศ์(4) 8 7 .0     1/05.34 บี 57       4 ทองกวาว(1) 8 8.1     1/05.98 บี 43
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   58  เพลส   177  เดลี่  162       วิน  26  เพลส  39   เดลี่  61
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800   3000       เที่ยวที่  10     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 เฟื่องฟ้า(4) 8 7 .0 12   1/02.12 จันตะคาม 13       1 หนุ่มชัยวงศ์(4) 8 7 .0 14   1/01.34 ณัฐวัฒน์ 29
2 แสนชัย(1) 2 8.2     1/02.51 ยศศักดา 52       2 บุญถาวร(1) 6 8.5     1/02.69 ปิติชัย 100
3 บุญบันดาล(2) 10 7.13     1/03.67 วัชระพงศ์ 163       3 ไอซ์สตรอม(2) 4 8 .0     1/03.26 จันตะคาม 11
4 ทิงทิง(3) 4 7.9     1/05.26 กำพล 110       4 ชวนชม(3) 2 7 .0 6   1/03.57 มาร์ท 296
5 วินแชมเปี้ยน(5) 6 7 .0 14   1/05.66 ยิ่งยง 42                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   13  เพลส   35  เดลี่  248       วิน  29  เพลส  106   เดลี่  70
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก -