ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ระยะ 1,000 เมตร

เที่ยวที่  1     ชั้น  7ก   เงินรางวัล   14000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   6ก   เงินรางวัล   14500    6100    3100    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ศิลาชัย(3) 8 7.9     1/04.19 ดาวอุดร 32       1 มีมงคล(2) 4 8.7     1/02.16 บี 34
2 โลริสคาริอุส(4ก) 4 7.5 5   1/04.77 ปิติชัย 84       2 ก่องคำโชติช่วง(1) 10 8.7     1/02.89 อดุลย์วิทย์ 22
3 ลอสแลสรวย(4) 10 7.9 7   1/05.17 เบสท์ 84       3 ถุงเพชร(4) 6 8.3     1/03.23 ปิติชัย 25
4 รู้บี้ทีน(1) 12 7.13 8   1/05.56 สุริโย 44       4 มงคลเกรียงไกร(5) 12 8.3     1/03.97 เบสท์ 61
5 เนเวอร์มายด์(5) 2 7.7     1/06.00 ฉลองโชค 59       5 เลดี้ดราก้อน(3) 8 8.7     1/05.08 พันชาย 208
6 ศิริมงคล(2) 6 7.13 6   1/06.47 บี 19       6 น้องเชียร์ตี้(4ก) 2 7.5 16   1/06.85 สิงห์ทนง 25
                                         
                                         
                                         
วิน  32  เพลส  302       วิน  34  เพลส  87  เดลี่  35
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5   เงินรางวัล   15000    6300    3200         เที่ยวที่  4     ชั้น   5ก      เงินรางวัล    15000    6300  
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 กลอรี่รันเนอร์(4) 4 7.5 16   1/00.41 รุ่งโรจน์ 11       1 ม้าน้องทีม(1) 2 8.7     1/01.46 สุริโย 12
2 เก้านำชัย(3) 10 8.5     1/01.44 อดุลย์วิทย์ 86       2 ลอนดอน(2) 10 8.7     1/02.29 ฉลองชัย 38
3 เชษฐ์มีชัย(5) 2 7.5 14   1/02.61 บี 35       3 โอคอนเนอร์(3) 4 8.5 2   1/03.14 รุ่งโรจน์ 54
4 เหลืองปรีดี(2) 8 8.7     1/03.15 ก้องกังวาน 141       4 โก๋แก่(4) 6 8.3     1/03.88 เบสท์ 142
5 โคลัมเบีย(1) 6 8.7     1/07.11 สิงห์ทนง 353         ดาวเหนือ         ไม่เข้าแข่ง    
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  11  เพลส  26  เดลี่  35       วิน  12  เพลส  34  เดลี่  65
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  5     ชั้น   7   เงินรางวัล    14000    5800    3000           เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ขุนบันลือ(5) 6 8.3     1/01.53 อดุลย์วิทย์ 23       1 บุญคุณชนะชัย(3) 4 8.5 2   1/01.61 สิงห์ทนง 29
2 มณีนพเก้า(4) 8 8.4   5 1/03.05 ดาวอุดร 17       2 เชษฐ์แซมซั่น(2) 6 8.7     1/01.93 บี 19
3 ซูปเปอร์ธอร์(2) 4 8.7     1/03.61 สุริโย 46       3 เร็พเตอร์(4) 8 8.3     1/02.27 อดุลย์วิทย์ 52
4 ม้าคุณลักษณ์(1) 10 8.7     1/03.97 ยอดนักรบ 198       4 รัชภูมิ(1) 2 7.13   5 1/02.76 ดาวอุดร 32
5 เสือน้อย(3) 2 8.7     1/04.40 เบสท์ 159         อาชาปิยะ         ไม่เข้าแข่ง    
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  23  เพลส  42  เดลี่  27       วิน  29  เพลส  123  เดลี่  183
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100       เที่ยวที่  9     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 กู๊ดลัคมายซัน(4) 12 8.5     1/00.48 บี 13       1 บิ๊กซิตี้(2) 6 8.3 2   1/01.70 ฉลองชัย 19
2 น้องการ์ตูน(3ก) 4 8.3 4   1/02.47 สุริโย 34       2 วอเตอร์แมน(3) 8 8.1 6   1/02.81 รุ่งโรจน์ 18
3 จ้าวบูรพา(2) 10 8.7     1/03.06 เบสท์ 50       3 สมศักดิ์ศรี(4) 4 7.7   1 1/04.32 ดาวอุดร 111
4 ม้าน้องคุณ(3) 8 8.3 2   1/04.23 พีชัย 34       4 เนเวอร์วอล์คอโลน(1) 2 8.3 4   1/08.07 สิงห์ทนง 55
5 พาทรัพย์มา(1) 2 8.7     1/04.55 ยอดนักรบ 348         เฟรนด์ลี่         ไม่เข้าแข่ง    
6 บุษราคัม(5) 6 8.3   5 1/04.90 ดาวอุดร 179                        
                                         
                                         
                                         
วิน   13  เพลส   26  เดลี่  22       วิน  19  เพลส  24   เดลี่  132
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก +  -            
1 ไทยรวมสิน(1) 6 8.7     1/03.15 ก้องกังวาน 39                        
2 เกล้าเศรษฐี(2) 2 8.7     1/03.25 บี 21                        
3 พิชิตมังกร(4) 4 8.5 2   1/04.16 สุริโย 25                        
4 แฮปปี้ฮอร์ส(3) 8 8.7     1/04.51 ฉลองโชค 87                        
5 จ้าวรุ่งเรือง(5) 10 8.3     1/04.82 ปิติชัย 88                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   39  เพลส   71   เดลี่  71        
ม้าที่คัดชื่อออก   -