ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ระยะ 1,100 เมตร

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   10    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุษราคัม(4) 2 7 .0 7   1/10.17 นำโชค 14       1 บูชิโด(4) 12 7.11 3   1/10.19 สุริโย 153
2 บารมีเกรียงไกร(2) 4 7.8 1   1/10.81 เบสท์ 43       2 ไข่มุกชัยวงศ์(5) 10 7 .10 4   1/11.31 ณัฐวัฒน์ 18
3 หลวงพระบาง(5) 10 7 .0 14   1/13.33 บุญชัย 58       3 พาขวัญ(2ก) 4 7 .0     1/12.87 กำพล 44
4 วินแชมป์เปี้ยน(3) 6 7.8 6   1/14.19 ณัฐวัฒน์ 49       4 รักอรวรรณ(1) 2 8.5     1/13.32 นำโชค 233
5 มณีชัยวงศ์(1) 8 8 .0   7 1/14.59 ยอดมงคล 230       5 ทิงทิง(2) 6 8.3     1/13.73 วัชระพงศ์ 44
                        6 เพลงอัคคี(3) 8 7.12     1/14.05 ยอดศักดา 21
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส  49       วิน  153  เพลส  160  เดลี่  122
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  8   เงินรางวัล   13000    5800   3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    9     เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 รอดลายมังกร(5) 6 7.7     1/07.68 ยอดศักดา 12       1 ยอดนารี(2) 6 8.1     1/09.92 สุริโย 14
2 หนุ่มบ้านดอน(3) 2 7.7 6   1/09.35 ยิ่งยง 50       2 วัชระชัยวงศ์(4) 10 7.13     1/10.31 น้องใหม่ 99
3 โลมาเชนโก้(1ก) 4 7 .10     1/11.45 เบสท์ 75       3 ขุนช้าง(1) 8 8.5     1/10.69 ยิ่งยง 33
4 อาชาปิยะ(4) 12 7.7     1/11.80 นำโชค 197       4 ซิลิอุส(3ก) 2 7.5   5 1/11.10 ยอดมงคล 129
5 ดวงล้อมเพชร(2) 8 7.7 5   1/12.05 วัชระพงศ์ 65       5 พัฒนะชัยวงศ์(5) 12 7 .0 14   1/12.27 ณัฐวัฒน์ 53
6 ม.ม้าคึกคัก(1) 10 8.2     1/14.45 มาร์ท 75       6 บานชื่น(3) 4 8 .0     1/12.58 บี 129
                                         
                                         
                                         
วิน  12  เพลส  22  เดลี่  19       วิน  14  เพลส  76  เดลี่  322
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น  5   เงินรางวัล   15000    6300    3200         เที่ยวที่  7     ชั้น   1    เงินรางวัล    20000    8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ชวนชม(5) 2 7.2 10   1/08.98 วัชระพงศ์ 12       1 มงคลเกรียงไกร(2) 8 9 .0     1/08.09 เบสท์ 32
2 ศิลาชัย(2) 6 8 .0     1/10.31 นำโชค 318       2 ระฆังชัย(3) 2 8.5     1/09.41 ยอดศักดา 17
3 บุญถาวร(4) 10 7.6   6 1/11.03 ยอดมงคล 270       3 รวมมังกร(5) 6 7.11 3   1/09.95 พันชาย 66
4 บุณคุณพ่อ(3) 4 7.8     1/12.55 มาร์ท 439       4 ร็อบบี้(1) 4 10 .0     1/10.28 ทรงยศ 44
5 ฟานนิสเตลรอย(1) 8 8.5     1/14.75 ณัฐวัฒน์ 23       5 ใหม่มงคล(4) 10 7.11 3   1/10.64 ศิริมงคล 147
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  12  เพลส  50  เดลี่  29       วิน  32  เพลส  93  เดลี่  110
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
           
เที่ยวที่  6     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   4    เงินรางวัล     16000     6600     3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เฟื่องฟ้า(3) 12 7 .10 2   1/09.29 วัชระพงศ์ 14       1 ศรีมงคล(3) 6 8.5     1/08.77 บี 106
2 เพชรพยัคฆ์(5) 2 7 .0 13   1/09.72 ยิ่งยง 21       2 รีฟรีฟ(2) 10 8.5     1/11.15 ศิริมงคล 16
3 บอมเบ(4) 4 7.6     1/10.50 กำพล 62       3 เทพพันศร(5) 8 7.13     1/11.66 ยิ่งยง 82
4 ขวัญใจนครชล(2) 10 8.2     1/10.76 มาร์ท 999       4 ภัทรชัยวงศ์(4) 2 8 .0     1/12.31 น้องใหม่ 32
5 เนฟเวอร์ดาย(1ก) 6 7.11     1/11.40 นำโชค 274         เฮงเฮงเฮง(1) 4 8.5     วิ่งไม่ครบรอบ สุริโย 48
6 ดาวเรือง(1) 8 8.5     1/12.19 ดาวเหนือ 274                        
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส  31  เดลี่  25       วิน  106  เพลส   323   เดลี่  293
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -