ประจำวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ระยะ 1,100 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เกียรติเกรียงไกร(2) 8 7.9 8   1/12.35 เบสท์ 21       1 รักเมืองไทย(1) 8 7.12 2   1/10.13 ยศศักดา 19
2 รักคูณทรัพย์(3) 4 7.7 6   1/14.39 วัชระพงศ์ 45       2 หยกเพชร(4) 2 7.7 12   1/12.25 พันชาย 18
3 มณีชัยวงศ์(5) 2 7.7 3   1/15.13 นำโชค 256       3 ม.ม้าคึกคัก(2) 10 7.8 13   1/12.58 ดาวเหนือ 96
4 ทิงทิง(4) 10 7.7 8   1/16.61 บี 206       4 รักอรวรรณ(3) 4 7.7 3   1/13.31 นำโชค 105
5 เดอะเกรท(1) 6 7.12 4   1/18.61 ปริทัศน์ 17       5 กระดังงา(5) 6 7.7     1/14.08 ยุทธนา 137
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  21  เพลส  70       วิน  13  เพลส  30  เดลี่  27
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  8ก   เงินรางวัล   13000    5800     3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    8     เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เชษฐ์ชาตรี(1) 4 8.5     1/10.03 บี 15       1 ออเจ้า(4) 4 7.7 8   1/08.86 บี 12
2 บารมีเกรียงไกร(2) 6 7.12 5   1/11.45 เบสท์ 361       2 ลมหนาว(3) 10 7.7 9   1/09.03 ปริทัศน์ 31
3 เพชรชนะบุญ(3) 10 7 .10 6   1/11.79 ปริทัศน์ 28       3 ภัทรชัยวงศ์(1) 6 7.11     1/12.04 ยศศักดา 452
4 สมศักดิ์ศรี(4) 8 7.7 6   1/12.18 วัชระพงศ์ 50       4 บุษราคัม(2) 2 7.7 3   1/12.49 นำโชค 75
5 ปีทองชนะบุญ(5) 2 7.7     1/14.16 ยอดมงคล 79         เทพณรงค์ชัย(5) 8 7.7 5   เด็กตกม้า เอ 271
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  15  เพลส  179  เดลี่  48       วิน  12  เพลส  17  เดลี่  24
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ซีอาร์โบโบ้(4) 8 7.7 6   1/08.05 วัชระพงศ์ 14       1 ศิลาชัย(3) 10 9.3     1/09.18 นำโชค 167
2 สุรศักดิ์(3) 6 7 .10 4   1/09.66 บี 20       2 บุญของเรา(4) 8 8.8     1/09.64 บี 25
3 อัญมณี(2) 4 8.3     1/10.06 นำโชค 118       3 อาชาปิยะ(5) 6 8 .0   7 1/10.32 ยอดมงคล 25
4 บุญถาวร(1) 2 8.5     1/10.53 ยอดมงคล 209       4 บุนนาค(2) 4 9.5     1/10.71 วัชระพงศ์ 57
5 ศรีมงคล(5) 10 7.7 5   2/10.04 เอ 356         มงคลเกรียงไกร(1) 2 9.8     วิ่งไม่ครบรอบ เบสท์ 32
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส   21   เดลี่  18       วิน  167  เพลส   211   เดลี่  1,129
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300           เที่ยวที่  9     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ยอดปฐพี(4) 2 7.9   2 1/08.35 ยอดมงคล 27       1 บายบายจุ๊บจุ๊บ(1) 10 8.3     1/09.86 เบสท์ 27
2 เฮงเฮงเฮง(3) 8 8 .0 3   1/09.10 เบสท์ 60       2 ฟานนิสเตลรอย(2) 4 8 .0 8   1/10.83 สุริโย 31
3 เฟื่องฟ้า(2) 6 8.5 3   1/10.60 สุริโย 17       3 มณีนพเก้า(5) 8 7.7 3   1/11.86 นำโชค 128
4 รอดลายมังกร(1) 4 8.7   7 1/13.96 เอ 44       4 เหล็กกล้า(4) 2 7 .10 3   1/12.46 วัชระพงศ์ 19
                        5 ขุนช้าง(3) 6 7.13 8   1/12.74 ดาวเหนือ 147
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   27  เพลส  144   เดลี่  42       วิน  27  เพลส  76   เดลี่  821
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 แสนชัย(4) 6 7.7     1/10.20 กำพล 66                        
2 ฮันเตอร์(5) 2 7.11 8   1/10.52 พันชาย 19                        
3 ยอดนักรัก(3) 4 7 .10 4   1/11.24 บี 25                        
4 รุ่งโรจน์เกรียงไกร(1) 8 8 .0 3   1/11.53 เบสท์ 85                        
5 ม้าเพื่อนผม(2) 10 7.11 11   1/15.41 สุริโย 58                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   66  เพลส  177   เดลี่  228        
ม้าที่คัดชื่อออก   -