ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะ 1,100 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   5   เงินรางวัล   15000    6300    3200    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 อุลตร้าแมน(5) 4 7.5 14   1/11.78 วัชระพงศ์ 12       1 ดูโซ่(4) 2 7 .10 9   1/08.28 สุริโย 16
2 เลดี้ดราก้อน(2) 8 8.7     1/12.00 ปริทัศน์ 64       2 นครชล(1) 10 8.7     1/09.99 นำโชค 39
3 เสือน้อย(3) 6 8.3     1/12.70 ประวิทย์ 64       3 ยอดนฤเคนทร์(3) 8 8.3 2   1/11.27 วัชระพงศ์ 77
4 ศิลาชัย(1) 10 8.7     1/13.44 นำโชค 55       4 ชัทอัพ(5) 6 7.5 12   1/12.22 ยอดศักดา 211
5 หนุ่มบ้านโน(4) 12 8.3 4   1/15.14 พรชัย 224       5 พรไพลิน(2) 4 8.7     1/12.85 ประวิทย์ 32
  มณีชัยวงศ์(5ก) 2 7.5 14   ไม่ออกซอง เบสท์ 12       6 ปิกาจู(2ก) 12 7.5 12   1/13.66 เบสท์ 32
                                         
                                         
                                         
วิน  12  เพลส  35       วิน  16  เพลส  53  เดลี่  43
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  6   เงินรางวัล   14500    6100   3100             เที่ยวที่  4     ชั้น   5ก      เงินรางวัล    15000    6300   3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 คุณครูที่รัก(2) 4 8.7     1/10.06 ยอดนักรบ 22       1 ไดมอนด์โรส(3) 2 7.13     1/09.22 ปิติชัย 19
2 เชษฐ์มีชัย(4) 6 8.7     1/10.95 บี 61       2 จ้าวตะวัน(4) 4 7.13 6   1/11.01 เบสท์ 15
3 จ้าวบูรพา(3) 12 8.7     1/11.42 เบสท์ 40       3 ม้าคุณลักษณ์(2) 6 8.3 2   1/11.68 วัชระพงศ์ 211
4 จ้าวรุ่งเรือง(5) 2 8.3     1/11.71 ยศศักดา 55       4 โอคอนเนอร์(1) 12 8.7     1/12.13 ยิ่งยง 113
5 คุณไชยวัฒน์(1) 8 8.7     1/14.10 สุริโย 33       5 มณีนพเก้า(5) 10 7.13 4   1/12.57 ประวิทย์ 154
6 จ้าวจอห์นนี่(5ก) 10 7.13     1/19.52 นำโชค 55       6 ฟ้าคุ้มครอง(5ก) 8 7.5 16   1/19.01 พรชัย 154
                                         
                                         
                                         
วิน  22  เพลส  49  เดลี่  33       วิน  19  เพลส  23  เดลี่  23
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มังกรซิวจี๊(5) 6 8.5     1/08.37 ปริทัศน์ 12       1 บุญคุณชนะชัย(1) 2 9.7     1/07.74 วัชระพงศ์ 15
2 คัมภีร์(2) 4 8.7     1/10.24 ยิ่งยง 47       2 ซาดิโอมาเน่(2) 8 9.7     1/08.01 สิงห์ทนง 26
3 สาวสุราษฎร์(4) 12 8.7     1/10.53 สุริโย 49       3 นิวแม็คซ์(4) 4 9.1     1/08.43 เบสท์ 39
4 ฮัลโหลเอเบ้(1) 10 8.7     1/10.92 นำโชค 111       4 อองรี(5) 10 8.11     1/09.12 ปิติชัย 558
5 ซูปเปอร์ธอร์(3) 8 8.7     1/11.60 ยอดศักดา 271       5 กำไรทอง(3) 6 9.1     1/15.52 ยอดศักดา 399
6 รัชภูมิ(2ก) 2 8.5     1/12.65 ประวิทย์ 47                        
                                         
                                         
                                         
วิน  12  เพลส   39   เดลี่  17       วิน  15  เพลส   28   เดลี่  24
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   4ก    เงินรางวัล    16000    6600    3400       เที่ยวที่  9     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 หลุยส์ซัวเรซ(3) 4 8.3 2   1/09.60 ปริทัศน์ 130       1 แซมบีซี(2) 8 8.7     1/11.21 ยอดนักรบ 53
2 ออนิวเชฟ(2) 6 8.7     1/09.93 เบสท์ 12       1 คุณภูผา(5) 6 8.7     1/11.21 ยิ่งยง 15
3 ครุฑธาชนะศึก(5) 2 8.3     1/10.62 ยอดศักดา 26       3 อรุณเบิกฟ้า(3) 4 8.7     1/11.94 สิงห์ทนง 122
4 ออนซอน(4) 10 8.3 4   1/11.51 พรชัย 174       4 ม้าน้องครีม(4) 10 8.7     1/14.31 พรชัย 412
5 พลังใหม่(1) 12 8.7     1/11.88 บี 522         บิ๊กซิตี้(1) 2 8.7     อุบัติเหตุ ยศศักดา 24
6 ถุงเพชร(1ก) 8 8.7     1/12.82 สิงห์ทนง 522                        
                          หมายเหตุ : ม้าหมายเลข 2 กับม้าหมายเลข 5 เสมอกัน  
                                         
                                         
วิน   130  เพลส  177   เดลี่  51       วิน  26--10  เพลส  40--17   เดลี่  41--15
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800    4000        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 มังกรแสงชัย(1) 6 8.7     1/07.82 ปริทัศน์ 14                        
2 มีมงคล(2) 2 8.7     1/07.90 บี 18                        
3 เนเวอร์วอล์คอโลน(3) 4 8.7     1/09.18 วัชระพงศ์ 136                        
4 อาชาปิยะ(5) 8 8.3     1/11.01 นำโชค 390                        
5 กิตติธร(4) 10 8.7     1/11.63 พรชัย 464                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   14  เพลส  19   เดลี่  252        
ม้าที่คัดชื่อออก   -