ประจำวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 ระยะ 1,000 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7ก   เงินรางวัล   14000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 รวยรวยรวย(2) 10 8.1   4 1/06.31 เอ 113       1 ถุงเพชร(2) 6 8.7     1/04.38 วัชระพงศ์ 27
2 โลริสคาริอุส(4) 6 7.5     1/06.93 ยอดมงคล 237       2 ม้าคุณลักษณ์(1) 8 8.7     1/04.86 สิงห์ทนง 44
3 ส.ศิริลักษณ์(1) 4 8.3 4   1/07.26 สุริโย 12       3 เข็มทอง(3) 4 8.7     1/05.23 สุริโย 17
4 สุระเกรียงไกร(5) 2 7.5 14   1/09.33 วัชระพงศ์ 35       4 สายน้ำผึ้ง(5) 10 7.13     1/06.21 อดุลย์วิทย์ 196
5 รูบี้ทีน(3) 8 7.13 8   1/12.73 สิงห์ทนง 69       5 โดมินิค(4) 2 8.5     1/07.22 ฉลองโชค 73
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  113  เพลส  1,056       วิน  27  เพลส  98  เดลี่  97
ม้าที่คัดชื่อออก  ซุปเปอร์ซิลเวอร์(5)       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  6ข   เงินรางวัล   14500    6100    3100         เที่ยวที่  4     ชั้น   6ก      เงินรางวัล    14500    6100    3100    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ศรเงิน(5) 4 7.5 16   1/04.47 ยิ่งยง 65       1 ดีเลิศแน่(1) 10 8.7     1/03.15 ยศศักดา 26
2 บิ๊กซิตี้(4) 10 7.5 3   1/04.78 นำโชค 42       2 ลอนดอน(2) 8 8.7     1/04.75 สิงห์ทนง 28
3 เยาวราช(3) 8 7.5 14   1/05.09 วัชระพงศ์ 22       3 คุณปรวีร์(3) 2 8.5 2   1/05.29 ยอดชัย 36
4 พาทรัพย์มา(1) 2 8.3     1/05.44 ปิติชัย 32       4 ท่านขุน(5) 4 8.3     1/05.58 กำพล 33
5 โกลเด้นมาย(2) 6 8.3 4   1/05.72 สุริโย 50       5 มณีนพเก้า(4) 12 8.4   5 1/06.36 ดาวอุดร 399
                          รอยหิมะ(5ก) 6 8.3     เด็กตกม้า ปิติชัย 33
                                         
                                         
                                         
วิน  65  เพลส  305  เดลี่  3,976       วิน  26  เพลส  68  เดลี่  51
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  5     ชั้น   6   เงินรางวัล    14500    6100    3100           เที่ยวที่  8     ชั้น   2    เงินรางวัล     18000     7800    4000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 น้องการ์ตูน(5) 2 7.5 16   1/05.38 สุริโย 18       1 คีนูรีฟส์(5) 6 8.7     1/00.76 วัชระพงศ์ 62
2 จ้าวรุ่งเรือง(3) 10 8.7     1/05.65 ปิติชัย 42       2 รอสซี่(1) 2 8.7     1/01.06 สุริโย 14
3 โดเรมอน(1) 4 8.7     1/05.98 กำพล 82       3 บุญคุณบารมี(2) 10 8.7     1/01.46 สิงห์ทนง 142
4 จ้าวจอห์นนี่(4) 8 7.13     1/07.21 นำโชค 57       4 เนเวอร์วอล์คอโลน(3) 8 8.7     1/01.94 ยอดมงคล 46
5 กำไรทอง(2) 6 8.7     1/08.25 วัชระพงศ์ 39       5 หนุ่มบ้านดอน(4) 4 8.7     1/02.31 ยิ่งยง 46
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  18  เพลส  45  เดลี่  43       วิน  62  เพลส  81  เดลี่  87
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800       เที่ยวที่  9     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 คันทรีโรส(1) 2 8.7     1/01.65 บี 16       1 มงคลเพชร(3) 10 8.5     1/02.76 วัชระพงศ์ 14
2 วอเตอร์แมน(2) 8 8.7     1/02.83 สุริโย 34       2 สบายใจ(2ก) 6 7.13   5 1/03.54 ดาวอุดร 153
3 แฮปปี้ฮอร์ส(4) 10 8.3     1/03.44 ยศศักดา 137       3 ไทรงาม(4) 12 8.3     1/04.23 จันตะคาม 61
4 สมศักดิ์ศรี(5) 4 7.13     1/03.79 ปิติชัย 29       4 สตางค์(5) 8 8.3     1/04.69 อดุลย์วิทย์ 80
5 ท่านเศรษฐี(3) 6 8.3   5 1/07.78 ดาวอุดร 397       5 เนฟเวอร์บีไฮด์(1) 4 8.7     1/05.40 นำโชค 33
                        6 บุญพร้อม(2) 2 8.7     1/08.72 สิงห์ทนง 153
                                         
                                         
                                         
วิน   16  เพลส   41  เดลี่  34       วิน  14  เพลส  105   เดลี่  54
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400       เที่ยวที่  10     ชั้น   5ก    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 บุญคุณชนะชัย(3) 2 8.1 4   1/02.05 วัชระพงศ์ 14       1 มงคลเรียงไกร(1) 10 8.3     1/03.68 เบสท์ 39
2 เพชรมหากาฬ(1) 6 8.5 2   1/03.32 สุริโย 23       2 บุษราคัม(4) 2 8.1     1/04.32 นำโชค 21
3 โก๋แก่(2) 10 8.1 2   1/03.61 เบสท์ 147       3 สมายล์แอลพี(2) 6 8.3 2   1/04.76 วัชระพงศ์ 48
4 คำสัญญา(5) 4 7.13     1/04.34 อดุลย์วิทย์ 73       4 โรยัลควีนส์(5) 4 8.3 4   1/05.37 ยิ่งยง 51
5 โอมาร์ชารีฟ(4) 8 7.13     1/04.75 ปิติชัย 433       5 เนาวฤทธิ์(3) 8 8.3 4   1/15.87 สุริโย 44
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   14  เพลส   24   เดลี่  28       วิน  39  เพลส  121   เดลี่  92
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -