ประจำวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะ 1,000 เมตร

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   5ข   เงินรางวัล   15000    6300    3200    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ปิกาจู(3) 10 8.3 2   1/04.70 เบสท์ 37       1 สิงห์คะนองนา(4) 10 7.5 13   1/01.80 อนุชาติ 42
2 หนุ่มบ้านโน(4) 2 7.5 11   1/04.82 ยศศักดา 66       2 กำไรอินทนิล(5) 2 7.5 16   1/02.19 สุริโย 10
3 มณีนพเก้า(1) 4 8.7     1/05.12 ประวิทย์ 14       3 พรไพลิน(1) 6 8.7     1/03.08 ประวิทย์ 416
4 เสือน้อย(2) 6 8.7     1/06.32 สุริโย 64       4 โอคอนเนอร์(2) 4 8.7     1/04.45 นำโชค 473
5 ฟ้าคุ้มครอง(5) 8 7.5 2   1/07.20 ยอดฉัตร 114       5 คุณครูที่รัก(3) 8 8.5     1/05.57 เบสท์ 74
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  37  เพลส  222       วิน  42  เพลส  38  เดลี่  30
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  6ก   เงินรางวัล   14500    6100  3100         เที่ยวที่  4     ชั้น   6      เงินรางวัล    14500    6100   3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เพชรลาบนัว(2) 4 8.7     1/01.55 นำโชค 13       1 ถุงเพชร(1) 8 8.7     1/02.23 เบสท์ 18
2 ศรีนคร(5) 6 7.5 16   1/03.40 สุริโย 25       2 สมศักดิ์ศรี(2) 6 8.7     1/02.68 ประวิทย์ 76
3 เชษฐ์มีชัย(1) 2 8.7     1/04.01 บี 48       3 สตาร์โกลด์(3) 10 8.7     1/03.20 ยอดฉัตร 44
4 โก๋แก่(4) 8 7.13 6   1/07.05 เบสท์ 999       4 ศิลาชัย(4) 2 8.3     1/04.40 ปิติชัย 589
5 บุษราคัม(3) 10 8.7     1/07.65 ปิติชัย 999       5 ขวัญใจปรมา(5) 4 7.5 16   1/08.06 สุริโย 23
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  13  เพลส  36  เดลี่  64       วิน  18  เพลส  64  เดลี่  50
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   5ค   เงินรางวัล    15000    6300    3200           เที่ยวที่  8     ชั้น  2   เงินรางวัล     18000     7800    4000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มังกรสยาม(5) 2 7.5 13   1/02.65 อนุชาติ 15       1 นิวแม็คซ์(1) 4 8.7     1/02.24 เบสท์ 24
2 นิววอริเออร์(3ก) 12 7.5 13   1/03.01 ประวิทย์ 19       2 กำไรทอง(3) 10 8.3 4   1/02.59 สุริโย 15
3 จ้าวตะวัน(1) 8 8.7     1/04.75 พรชัย 77       3 อองรี(3) 8 8.3     1/03.06 ปิติชัย 75
4 สายน้ำ(4) 10 7.5 10   1/06.39 นิธิกร 647       4 นำชัย(5) 6 7.11 4   1/03.24 นิธิกร 215
5 ม้าคุณลักษณ์(2) 6 8.7     1/06.89 ยศศักดา 232       5 ซูปเปอร์ธอร์(2) 2 8.7     1/04.03 ยอดศักดา 89
6 จ้าวจอห์นนี่(3) 4 8.4     1/07.33 นำโชค 19                        
                                         
                                         
                                         
วิน  15  เพลส  28  เดลี่  27       วิน  24  เพลส  36  เดลี่  23
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   5ก    เงินรางวัล    15000    6300    3200       เที่ยวที่  9     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ครุฑธาชนะศึก(1) 4 8.7     1/01.67 สุริโย 21       1 ม้าน้องครีม(5) 2 8.2 2   1/01.84 เบสท์ 13
2 อรุณเบิกฟ้า(2) 2 8.3     1/02.33 นำโชค 29       2 ดูโซ่(2) 10 8.7     1/02.65 สุริโย 47
3 นิลมังกร(5) 10 7.5 13   1/02.74 อนุชาติ 19       3 ออนิวเชฟ(1) 8 8.7     1/03.14 ปิติชัย 52
4 ราชันย์มีโชค(3) 8 7.5 5   1/03.58 ปิติชัย 479       4 กิตติธร(3) 4 8.5   3 1/03.60 ดาวอุดร 62
5 ลาติฟะห์(4) 6 7.5 12   1/09.43 ยอดศักดา 999       5 เพชรพลอยมณี(4) 6 8.3     1/04.12 ยอดฉัตร 395
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   21  เพลส   55   เดลี่ 49       วิน  13  เพลส  58   เดลี่  51
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300   3200       เที่ยวที่  10     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 สาวสยาม(4) 8 7.5 13   1/01.86 อนุชาติ 12       1 อุดมเกรียงไกร(2) 12 8.7     1/01.81 สุริโย 24
2 ยอดราชันย์(5) 12 7.5 5   1/02.31 ปิติชัย 96       2 คุณภูผา(1) 8 8.7     1/02.06 นำโชค 42
3 ปี๊ดป๊าด(3) 2 7 .10 5   1/02.91 นิธิกร 124       3 ออนซอน(3) 2 8.7     1/02.29 เบสท์ 26
4 ชัทอัพ(2) 6 8.7     1/04.22 ยอดศักดา 33       4 เชษฐ์ชาตรี(5) 4 8.5     1/03.04 บี 41
5 พลังใหม่(1ก) 4 8.7     1/04.72 บี 280       5 มีชัย(4) 10 8.7     1/04.50 ปิติชัย 135
6 รัชภูมิ(1) 10 8.7     1/05.45 นำโชค 280         เมสซี่(1ก) 6 8.7     ไม่เข้าแข่ง    
                                         
                                         
                                         
วิน   12  เพลส   46   เดลี่  32       วิน  24  เพลส  146  เดลี่  75
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -