ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 ระยะ 1,000 เมตร(นัดพิเศษ "เพิ่มเิงนรางวัล")

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7ก   เงินรางวัล   14000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 รูบี้ทีน(3) 4 7.9 10   1/05.96 วัชระพงศ์ 79       1 เชษฐ์แซมซั่น(1ก) 3 8.7     1/02.12 บี 30
2 โดมินิค(2) 10 8.1     1/06.36 ฉลองโชค 60       2 สตางค์(1) 11 8.7     1/02.52 อดุลย์วิทย์ 30
3 ส.ศิริลักษณ์(1) 6 8.3 4   1/06.72 สุริโย 13       3 เนาวฤทธิ์(2) 5 8.7     1/02.85 ยอดชัย 52
4 โลริสคาริอุส(4) 8 7.9     1/07.07 ยอดมงคล 64       4 เยาวราช(5) 9 8.5     1/03.16 วัชระพงศ์ 30
5 เนเวอร์มายด์(5) 4 7.5 3   1/08.17 นำโชค 78       5 บิ๊กซิตี้(2ก) 2 7.12 9   1/03.65 สุริโย 52
                        6 โดเรมอน(3) 8 8.7     1/04.50 รณชัย 22
                        7 ถุงเพชร(4) 6 8.7     1/05.25 ยอดมงคล 262
                                         
                                         
วิน  79  เพลส  157       วิน  30  เพลส  99  เดลี่  337
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000         เที่ยวที่  4     ชั้น   6ก      เงินรางวัล    14500    6100    3100    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ก่องคำโชติช่วง(4) 12 8.7     1/03.59 บี 50       1 ลอนดอน(2) 2 8.7     1/04.00 ฉลองชัย 30
2 โกลเด้นมาย(2) 10 8.7     1/04.11 สุริโย 32       2 พาทรัพย์มา(5ก) 11 7.13     1/04.25 ยศศักดา 72
3 ท่านขุน(1) 4 8.7     1/04.42 อดุลย์วิทย์ 50       3 โรยัลควีนส์(1) 3 8.7     1/04.43 รุ่งโรจน์ 48
4 เข็มทอง(3) 6 8.7     1/04.69 ยอดมงคล 50       4 คุณปรวีร์(3) 8 8.5 2   1/04.82 ยอดชัย 202
5 จ้าวจอห์นนี่(5) 8 8.3     1/04.92 นำโชค 22       5 มณีนพเก้า(1ก) 6 8 .0   5 1/05.14 ดาวอุดร 48
6 รอยหิมะ(2ก) 2 8.7     1/05.56 เบสท์ 32       6 รวยรวยรวย(5) 9 8.1   4 1/06.53 เอ 72
                        7 กำไรทอง(4) 5 8.3 2   1/06.88 จุฑาเทพ 16
                                         
                                         
วิน  50  เพลส  151  เดลี่  481       วิน  30  เพลส  87  เดลี่  160
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  5     ชั้น   4   เงินรางวัล    16000    6600    3400           เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มงคลเพชร(5) 11 8.5     1/02.33 วัชระพงศ์ 15       1 สไปเดอร์แมน(1ก) 2 8.7     1/00.70 เบสท์ 24
2 ท่านเศรษฐี(1) 5 8.7     1/02.80 บี 71       2 อองรี(1) 12 9.7     1/01.36 สุริโย 24
3 มงคลเกรียงไกร(2) 2 8.3     1/03.32 เบสท์ 41       3 เก้ามงคล(3) 4 8.7     1/01.96 รณชัย 25
4 ม้าน้องทีม(4) 3 8.7     1/03.62 ยอดศักดา 43       4 มังกรเพิ่มพูน(5) 8 8.6     1/02.50 ฉลองชัย 54
5 สมศักดิ์ศรี(5ก) 12 8.3     1/04.04 ปิติชัย 15       5 คีนูรีฟส์(4) 10 8.7     1/02.85 จุฑาเทพ 40
6 โก๋แก่(1ก) 9 8.3     1/04.79 นำโชค 71       6 แร็พเตอร์(2) 6 8.13     1/03.12 วัชระพงศ์ 100
7 หนุ่มอัศดร(3) 8 8.7     1/05.19 ดาวอุดร 150                        
                                         
                                         
วิน  15  เพลส  55  เดลี่  40       วิน  24  เพลส  38  เดลี่  74
ม้าที่คัดชื่อออก  มังกรมั่นคง(2)       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200       เที่ยวที่  9     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800    4000    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 คำสัญญา(5) 2 8.3 2   1/03.20 รณชัย 37       1 มังกรเพิ่มชัย(3ก) 9 8.7     1/01.81 ฉลองชัย 19
2 เนฟเวอร์บีไฮด์(2ก) 8 8.3     1/03.64 นำโชค 43       2 เซนยาทต้า(5) 3 7.13 6   1/02.10 รุ่งโรจน์ 53
3 ฟ้าเพียงดิน(1) 6 8.7     1/04.35 ยอดศักดา 13       3 มังกรยูเอสเอ(3) 2 8.7     1/02.37 จุฑาเทพ 19
4 น้องการ์ตูน(3) 4 8.7     1/06.87 พรชัย 216       4 คันทรีโรส(1ก) 8 8.7     1/02.89 นำโชค 33
5 ดีเลิศแน่(4) 12 8.7     1/07.21 ยศศักดา 181       5 รอสซี่(2) 11 8.7     1/03.16 สุริโย 127
6 เฮงเฮงเฮง(2) 10 8.7     1/07.68 บี 43       6 บุญคุณบารมี(4) 5 8.7     1/04.41 วัชระพงศ์ 37
                          เชษฐ์เทวัญ(1) 6 8.7     วิ่งไม่ครบรอบ บี 33
                                         
                                         
วิน   37  เพลส   65  เดลี่  98       วิน  19  เพลส  119   เดลี่  42
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   5ก    เงินรางวัล    15000    6300    3200       เที่ยวที่  10     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 บุญพร้อม(5ก) 4 8.3 2   1/03.97 รณชัย 23       1 บุญคุณชนะชัย(4) 5 8.5     1/02.06 วัชระพงศ์ 52
2 สมายล์แอลพี(3) 2 8.5     1/04.32 วัชระพงศ์ 23       2 ไทดอลเวฟ(5) 11 8.4 1   1/02..24 รุ่งโรจน์ 14
3 จ้าวรุ่งเรือง(5) 6 8.3 2   1/04.72 จุฑาเทพ 23       3 เนเวอร์วอล์คอโลน(1) 8 8.7     1/03.51 นำโชค 34
4 เมฆหมอก(4) 8 8.3     1/05.03 ปิติชัย 84       4 สุรศักดิ์(1ก) 3 8.3     1/03.92 ฉลองชัย 34
5 ไทรงาม(2) 12 8.5     1/05.30 ยอดมงคล 91       5 หนุ่มบ้านดอน(2) 6 8.7     1/04.45 ยิ่งยง 274
6 บุษราคัม(1) 10 8.5     1/05.86 นำโชค 38       6 วอเตอร์แมน(3) 9 8.7     1/05.05 สุริโย 91
                        7 แฮปปี้ฮอร์ส(3ก) 2 8.3     1/05.84 บี 91
                                         
                                         
วิน   23  เพลส   55   เดลี่  172       วิน  52  เพลส  109   เดลี่  104
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -