ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ระยะ 1,000 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100 
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 จ้าวจอห์นนี่(2) 12 8.5     1/03.44 นำโชค 61       1 น้องโชกุน(3ก) 12 7.5 12   1/03.86 ยอดศักดา 13
2 ม้าน้องทีม(1) 3 8.7     1/03.86 ยอดศักดา 26       2 เนเวอร์มายด์(3) 2 8.3     1/04.27 บี 13
3 วอเตอร์แมน(4) 6 7.9 5   1/04.67 เบสท์ 26       3 จ้าวไผ่ทอง(1ก) 4 8.1     1/05.40 ยศศักดา 26
4 รวยรวยรวย(4ก) 10 7.11   4 1/05.13 เอ 26       4 หักเหลี่ยมเซียน(2) 10 8.5     1/05.90 ยอดนักรบ 145
5 หยกชนะบุญ(5) 2 7.8     1/06.89 ยอดมงคล 103       5 มณีนพเก้า(5) 3 8.2   7 1/06.21 ดาวอุดร 70
6 จ้าวไผ่เงิน(3) 8 8.5     1/07.45 ยศศักดา 31       6 พาทรัพย์มา(1) 6 8.7 3   1/06.63 พรชัย 26
7 เพชรชนะบุญ(5ก) 4 7.5     1/09.56 อดุลย์วิทย์ 103       7 เรคคอร์ค(4) 8 8.3 2   1/07.98 รุ่งโรจน์ 313
                                         
                                         
วิน  61  เพลส  156       วิน  13  เพลส  25  เดลี่  20
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5ข   เงินรางวัล   15000    6300    3200         เที่ยวที่  4     ชั้น   5ก      เงินรางวัล    15000    6300    3200    2500
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มังกรเพิ่มพูน(3) 8 7.5 5   1/02.44 ชินวุฒิ 10       1 มังกรกังวาฬ(4ก) 3 7.5 5   1/01.94 ชินวุฒิ 13
2 ข้าวใหม่(4) 12 7.5 7   1/04.20 ธนะชัย 78       2 มังกรมีชัย(4) 10 7.5 11   1/02.89 ปริทัศน์ 13
3 โดเรมอน(2ก) 3 7.5 7   1/04.64 บี 56       3 เฟรนด์ลี่(2) 4 7.5 7   1/03.29 จอมแก่น 33
4 แก่นพิกุล(1) 4 7.5 7   1/04.92 จอมแก่น 126       4 กำไรทอง(5) 8 7.5 16   1/04.96 สิงห์ทนง 163
5 วันมงคล(5) 10 7.5 14   1/05.16 รุ่งโรจน์ 311       5 ขวัญใจเสี่ยแสวง(3) 5 7.5     1/05.50 เอกชัย 167
6 ม่านฟ้า(2) 2 7.5     1/07.80 ยอดนักรบ 56       6 คุณทองดำ(1) 2 7.5     1/05.98 อดุลย์วิทย์ 57
  วิเศษกังวาฬ(4ก) 6 7.5     เด็กตกม้า ณัฐสิทธิ์ 78       7 โสน(3ก) 12 7.5 14   1/06.40 วัชระพงศ์ 167
                        8 ดีเลิศแน่(5ก) 6 7.5 6   1/07.10 ยศศักดา 163
                                         
วิน  10  เพลส  34  เดลี่  97       วิน  13  เพลส  18  เดลี่  21
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  5     ชั้น   5   เงินรางวัล    15000    6300    3200        เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 คันทรีโรส(1) 2 8.4     1/03.33 บี 15       1 บุญคุณบารมี(1) 6 9 .0     1/01.96 ทวีชัย 22
2 หนุ่มบ้านดอน(3) 3 8.3     1/03.79 ยอดศักดา 96       2 พรหมลิขิต(4) 2 8.3     1/03.14 ยอดศักดา 17
3 บัลลังก์ราเชนทร์(2) 10 8.3 1   1/04.25 ฉลองชัย 28       3 อาชาปิยะ(3) 8 8.7     1/05.12 นำโชค 50
4 ยอดนักรัก(4) 8 8.1 4   1/04.54 รุ่งโรจน์ 79       4 ดูโซ่(2) 10 8.12     1/11.99 จอมแก่น 76
5 สาวเมืองเหนือ(4ก) 6 8 .0 5   1/05.50 วัชระพงศ์ 79                        
6 ถูกใจเป้า(5) 12 7.13     1/06.11 อดุลย์วิทย์ 96                        
7 ม้าน้องตั้ม(5ก) 4 7 .10 6   1/06.56 ปริทัศน์ 96                        
                                         
                                         
วิน  15  เพลส  71  เดลี่  25       วิน  22  เพลส  25  เดลี่  322
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  คุณอัจฉรา
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800    4000       เที่ยวที่  9     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เชษฐ์เทวัญ(5) 6 8 .0     1/02.45 บี 12       1 ฮัลโหลครับเสี่ย(4) 12 8.3     1/01.65 บี 30
2 ชินณภัทร(3) 8 8.7     1/03.78 จอมแก่น 41       2 มงคลเกรียงไกร(3) 10 8.3     1/02.27 เบสท์ 164
3 มงคลบารมี(4ก) 10 8.2     1/04.25 เบสท์ 307       3 หนุ่มคอนสาร(5) 2 8.4     1/03.55 ยอดศักดา 14
4 พรโชคดี(2) 2 8.7     1/04.65 ยิ่งยง 47       4 เชียงขวัญ(1) 6 8.7     1/03.90 ชินวุฒิ 70
5 บุษราคัม(4) 12 8.2     1/04.95 นำโชค 307       5 ม้าน้องกันต์(2) 8 8.7     1/04.30 สิงห์ทนง 118
6 สุรศักดิ์(1) 4 8.7     1/05.34 ปริทัศน์ 174       6 เข็มทอง(3ก) 4 8.1 6   1/05.91 สุริโย 164
                                         
                                         
                                         
วิน   12  เพลส   25  เดลี่  24       วิน  30  เพลส  259   เดลี่  63
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400       เที่ยวที่  10     ชั้น   4ก   เงินรางวัล    16000    6600    3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 แทนคุณ(3) 10 8.5     1/01.83 จันตะคาม 76       1 แอนดี้โคล(1) 12 8.7     1/02.85 จุฑาเทพ 21
2 ฮัลโหลครับนาย(2) 2 8.5     1/04.01 ทวีชัย 15       2 ก่องคำโชติช่วง(5) 4 7.11   6 1/03.05 ดาวอุดร 393
3 เพชรมหากาฬ(4) 12 8.3     1/04.36 ยิ่งยง 50       3 ม้าคุณลักษณ์(2) 2 8.1 4   1/03.53 วัชระพงศ์ 25
4 ตุรกี(5) 8 8.3 4   1/04.97 จุฑาเทพ 53       4 สมายล์แอลพี(3) 8 7.13 4   1/04.59 สุริโย 25
5 พิงค์แอมเบอร์(1) 4 8.7     1/05.42 รุ่งโรจน์ 63       5 คุณโชคชัย(4) 6 7.13     1/05.28 เอกชัย 182
                        6 โชคตะวัน(5ก) 10 7.11 11   1/05.57 ดาวเหนือ 393
                                         
                                         
                                         
วิน   76  เพลส   123  เดลี่  119       วิน  21  เพลส  396   เดลี่  87
ม้าที่คัดชื่อออก   ศรีสมเด็จ       ม้าที่คัดชื่อออก -