ประจำวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะ 1,000 เมตร

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   6   เงินรางวัล   14500    6100    3100    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ศิลาชัย(2) 4 8.5     1/04.71 นำโชค 17       1 ม้าคุณลักษณ์(1) 2 8.7     1/03.94 วัชระพงศ์ 17
2 เสือน้อย(3) 12 8.1 4   1/05.32 วัชระพงศ์ 44       2 คงชาตรี(4) 10 7.5 11   1/05.01 อดุลย์วิทย์ 48
3 เนเวอร์มายด์(3ก) 6 7.13     1/05.70 ปิติชัย 44       3 จ้าวบูรพา(2) 8 8.7     1/05.33 เบสท์ 57
4 ดาวทองคำ(1) 2 8.7     1/06.15 ชาญศักดิ์ 68       4 ปิกาจู(5) 6 7.5     1/05.81 ยอดนักรบ 380
5 หนุ่มบ้านโน(4) 10 7.9 12   1/06.79 พรชัย 75       5 ทับทิมสยาม(3) 4 7.5 16   1/06.26 พันชาย 26
6 ฟ้าคุ้มครอง(5) 8 7.5 11   1/07.55 อดุลย์วิทย์ 39                        
                                         
                                         
                                         
วิน  17  เพลส  41       วิน  17  เพลส  47  เดลี่  21
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5ข   เงินรางวัล   15000    6300   3200             เที่ยวที่  4     ชั้น   5      เงินรางวัล    15000    6300   3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 สุดยอดคีรี(1) 6 7.5 14   1/02.67 ยิ่งยง 11       1 รัชภูมิ(2) 12 8.7     1/02.98 ประวิทย์ 27
2 เชษฐ์ชาตรี(3) 10 7.5 1   1/05.46 นำโชค 57       2 ชัทอัพ(3) 8 8.7     1/03.53 ยอดศักดา 16
3 เพชรลาบนัว(5) 8 7.5 14   1/05.83 วัชระพงศ์ 48       3 ถุงเพชร(1ก) 10 8.7     1/04.38 สิงห์ทนง 200
4 ไอโคนิค(2) 2 7.5 8   1/06.85 ปิติชัย 141       4 ไดมอนด์โรส(5) 4 8.7     1/04.72 บี 242
5 ดลใจรัก(4) 4 7.5     1/14.38 ชาญศักดิ์ 212       5 พอนคอลเมอรี่(4) 7 7.9     1/04.98 ชาญศักดิ์ 39
                        6 จ้าวตะวัน(1) 6 8.7     1/06.10 ปิติชัย 200
                                         
                                         
                                         
วิน  11  เพลส  16  เดลี่  23       วิน  27  เพลส  62  เดลี่  102
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800    4000       เที่ยวที่  8     ชั้น   3    เงินรางวัล     17000     7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุญคุณทดแทน(1) 4 8.7     0/59.75 วัชระพงศ์ 11       1 คัมภีร์(4) 6 8.7     1/02.09 ยิ่งยง 13
2 นิวแม็คซ์(2) 10 8.7     1/02.45 เบสท์ 63       2 อาชาปิยะ(1) 10 8.3     1/04.16 นำโชค 154
3 อองรี(3) 2 8.7     1/02.81 อดุลย์วิทย์ 46       3 หลุยซ์ซัวเรซ(2) 8 8.7     1/04.46 ยอดนักรบ 73
4 กำไรทอง(4) 6 8.7     1/03.52 ประวิทย์ 230       4 คุณภูผา(5) 2 8.7     1/05.29 ยอดศักดา 28
5 เนเวอร์วอล์คอโลน(5) 8 8.3     1/05.57 นำโชค 343       5 แซมบีซี(3) 12 8.7     1/05.62 ยอดฉัตร 161
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  11  เพลส   44   เดลี่  70       วิน  13  เพลส   179   เดลี่  90
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   6ก    เงินรางวัล    14500    6100    3100       เที่ยวที่  9     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เชษฐ์มีชัย(1) 4 8.7     1/03.65 บี 18       1 ซูปเปอร์ธอร์(1) 4 8.7     1/02.00 ยอดศักดา 45
2 อุลตร้าแมน(3) 10 8.3 2   1/04.05 วัชระพงศ์ 60       2 ออนซอน(4) 8 8.7     1/02.85 ยอดนักรบ 74
3 จ้าวจอห์นนี่(4) 6 8 .0     1/04.55 นำโชค 26       3 ออนิวเซฟ(3) 10 8.7     1/03.25 เบสท์ 71
4 มณีนพเก้า(5) 8 7.13 4   1/06.04 ประวิทย์ 691       4 ยอดนฤเคนทร์(5) 12 8.5     1/03.56 ปิติชัย 49
5 โก๋แก่(2) 2 8.7     1/08.17 เบสท์ 43       5 ดูโซ่(1ก) 6 8.7     1/03.90 ประวิทย์ 45
                        6 สาวสุราษฎร์(2) 2 8.7     1/07.13 ยิ่งยง 15
                             
                                         
                                         
วิน   18  เพลส  74   เดลี่  18       วิน  45  เพลส  324   เดลี่  42
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   5ก    เงินรางวัล    15000    6300    3200        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 พลังใหม่(1) 6 8.7     1/01.63 บี 25                        
2 เพชรมหาชัย(5) 4 7.5 14   1/01.87 ยิ่งยง 12                        
3 คุณครูที่รัก(2) 10 8.3     1/04.56 อดุลย์วิทย์ 75                        
4 ก่องคำโชตช่วง(3) 8 8.3     1/05.90 ปิติชัย 999                        
  ทองมงคล(4) 2 7.5     เด็กตกม้า ยอดนักรบ 999                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   25  เพลส  58   เดลี่  67        
ม้าที่คัดชื่อออก   -