ประจำวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ระยะ 1,000 เมตร(นัดพิเศษ"เพิ่มเงินรางวัล")

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9ก    เงินรางวัล    13000    5800     3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ทิงทิง(2) 4 7.9     1/03.95 บี 23       1 วัชระชัยวงศ์(2) 8 8.5     1/03.85 ณัฐวัฒน์ 32
2 หลวงพระบาง(5) 6 7 .0 14   1/04.42 บุญชัย 111       2 ซิลิอุส(4) 4 7 .10   7 1/06.88 ยอดมงคล 142
3 วินแชมป์เปี้ยน(4) 2 7 .0 14   1/04.66 ณัฐวัฒน์ 44         รอนนี่(1) 10 8.5     เด็กตกม้า สุริยา 396
4 รักอรวรรณ(1) 8 7.12     1/05.42 นำโชค 33         บานชื่น(3) 2 8.2     เด็กตกม้า บี 36
5 เพลงอัคคี(3) 10 7.6 8   1/05.84 สุริโย 33         ดวงล้อมเพชร(5) 6 7 .0 12   เด็กตกม้า วัชระพงศ์ 15
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  23  เพลส  157       วิน  32  เพลส  722  เดลี่  78
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  4     ชั้น   9      เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ไข่มุกชัยวงศ์(2) 4 7.12     1/00.72 เบสท์ 47       1 อาชาปิยะ(5) 2 7 .0 7   1/02.35 นำโชค 15
2 พัฒนะชัยวงศ์(4) 6 7.8 6   1/03.34 ณัฐวัฒน์ 17       2 ขุนช้าง(1) 4 8.5     1/04.69 ณัฐวัฒน์ 54
3 บารมีเกรียงไกร(3) 2 7 .10     1/04.47 บี 47       3 บูชิโด(2) 6 8.1     1/06.48 สุริโย 29
4 ยอดปฐพี(1) 10 8.1     1/04.88 สุริโย 34       4 บุษราคัม(4) 10 7.8     1/07.18 กำพล 161
5 พาขวัญ(5) 8 7 .0     1/07.55 กำพล 206       5 สิบทิศ(3) 8 7.12 2   1/08.86 ยิ่งยง 102
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  47  เพลส  87  เดลี่  85       วิน  15  เพลส  40  เดลี่  79
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   7   เงินรางวัล    14000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บอมเบ(3) 4 7.4     1/02.67 กำพล 238       1 มงคลเกรียงไกร(1) 2 9 .10     1/01.85 เบสท์ 14
1 ฟ้าแลบ(4) 6 7.1 11   1/02.67 วัชระพงศ์ 78       2 มังกรแสงรุ้ง(2) 8 7.11 1   1/02.24 วัชระพงศ์ 73
3 เพชรพยัคฆ์(5) 12 7 .0 6   1/03.42 ยอดศักดา 38       3 สาวนาเกลือ(3) 6 7.5     1/02.55 ยิ่งยง 22
4 แผ่นดิน(1) 8 8.5     1/03.67 นำโชค 11       4 แอนดี้โคล(4) 4 7 .0 7   1/03.99 นำโชค 116
5 บุญคุณพ่อ(2) 10 8.2     1/05.67 มาร์ท 825                        
6 ดาวเรือง(2ก) 2 8.2   7 1/05.99 ยอดมงคล 825                        
                                         
                                         
                                         
วิน  119--39  เพลส  384--400  เดลี่  145--69       วิน  14  เพลส  75  เดลี่  279
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  9     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ทองคำแท้(2) 2 7 .10 4   1/01.88 ยิ่งยง 34       1 รอดลายมังกร(4) 10 7 .0 6   1/00.53 ยอดศักดา 11
2 หนุ่มบ้านดอน(3ก) 6 7.6     1/02.20 ยอดศักดา 18       2 กัปตันโจ(2) 2 8.1     1/01.21 ณัฐวัฒน์ 45
3 มณีนพเก้า(5) 8 7 .0 7   1/04.36 นำโชค 38       3 เฟื่องฟ้า(3) 8 7.9 3   1/02.34 วัชระพงศ์ 64
4 กัปตัน(3) 10 7.7     1/04.84 มาร์ท 18       4 ศิลาชัย(1) 4 8.5     1/02.98 นำโชค 160
5 ยอดนารี(1) 4 8.5     1/05.42 เบสท์ 354       5 บุญถาวร(5) 6 7 .0     1/04.21 ยอดมงคล 367
  ภูศิริ(4) 12 7.7 7   เด็กตกม้า ณัฐวัฒน์ 43                        
                                         
                                         
                                         
วิน   34  เพลส   75  เดลี่  353--338       วิน  11  เพลส  19   เดลี่  23
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300       เที่ยวที่  10     ชั้น   8ก    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 รีฟรีฟ(1) 2 8.5     1/03.20 ณัฐวัฒน์ 22       1 เก้ายอด(5) 6 7 .0 6   1/03.44 ยอดศักดา 35
2 ชวนชม(3) 6 7.5 7   1/03.48 วัชระพงศ์ 13       2 ไอซ์สตรอม(4) 4 8.1     1/03.84 วัชระะพงศ์ 20
3 เทพพันศร(4) 4 7 .0 14   1/03.91 ยิ่งยง 64       3 ขวัญใจนครชล(1) 10 8.5     1/04.49 นำโชค 40
                        4 โลมาเชนโก้(2) 2 8.5     1/04.84 เบสท์ 33
                        5 ม.ม้าคึกคัก(3) 8 8.5   7 1/08.46 เอ 545
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   22  เพลส   49  เดลี่  163       วิน  35  เพลส  47   เดลี่  26
ม้าที่คัดชื่อออก   พิชิตมังกร(2)       ม้าที่คัดชื่อออก -