ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2561 ระยะ 1,000 เมตร(นัดพิเศษ "เพิ่มเงินรางวัล")

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 แสนศร(3) 4 8.1 4   1/04.76 ยิ่งยง 51       1 รักเมืองไทย(3) 2 7.12 2   1/02.23 ยศศักดา 18
2 รักอรวรรณ(2) 6 8.5     1/05.88 นำโชค 30       2 พีอีเอ(2) 4 8.1 7   1/02.53 สุริโย 19
3 กระดังงา(4) 2 7.7 12   1/06.43 วัชระพงศ์ 16       3 มายฮาร์ท(5) 6 7. 10 9   1/05.06 วัชระพงศ์ 52
4 มณีชัยวงศ์(5) 8 7.7 7   1/08.54 เบสท์ 365       4 ภัทรชัยวงศ์(4) 10 7.11 7   1/05.73 พันชาย 380
  เอิ้นขวัญ(1) 10 8.7 1   เด็กตกม้า สุริโย 59       5 รุ่งโรจน์เกรียงไกร(1) 8 8.4     1/05.91 เบสท์ 142
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  51  เพลส  152       วิน  18  เพลส  28  เดลี่  162
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  9   เงินรางวัล   13000    5800     3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    6     เงินรางวัล    14500    6100    3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 หยกเพชร(3) 2 8.3     1/04.17 กำพล 50       1 ออเจ้า(5) 8 7.7     1/02.30 ทวีชัย 12
2 สมศักดิ์ศรี(5) 4 7.7 12   1/04.43 วัชระพงศ์ 11       2 บุญถาวร(3) 12 8.2   5 1/02.83 ยอดมงคล 40
3 ภูกระดึง(1) 6 8.7     1/05.06 ธนะชัย 154       3 ไอซ์สตรอม(2) 6 8.4     1/03.30 เบสท์ 171
4 ม.ม้าคึกคัก(2) 12 8.4     1/05.55 ทวีชัย 95       4 แสนชัย(3ก) 2 7.7     1/03.71 กำพล 40
5 บุษราคัม(4) 8 8.3     1/05.91 ปิติชัย 87       5 อัญมณี(4) 10 8.1     1/04.29 นำโชค 81
6 เกียรติเกรียงไกร(2ก) 10 7.11 2   1/06.17 เบสท์ 95       6 หนุ่มบ้านดอน(1) 4 8.5     1/04.70 ยิ่งยง 117
                                         
                                         
                                         
วิน  50  เพลส  129  เดลี่  364       วิน  12  เพลส  21  เดลี่  30
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น  3   เงินรางวัล   17000    7300    3800         เที่ยวที่  7     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เฟื่องฟ้า(3) 4 7.13 5   1/02.67 วัชระพงศ์ 44       1 ซีอาร์โบโบ้(3) 4 8 .0 4   1/01.36 วัชระพงศ์ 10
2 เฮงเฮงเฮง(1) 8 8.1     1/03.88 ทวีชัย 12       2 มณีนพเก้า(4) 10 8.1     1/04.04 ปิติชัย 68
3 ด็อกเตอร์ฮอร์ส(5) 6 7.7 4   1/04.26 ยศศักดา 84       3 ขุนช้าง(2) 6 8.5     1/08.89 ยศศักดา 80
4 รอดลายมังกร(2) 2 7.13 2   1/04.67 มังกร 75       4 แอนดี้โคล(1) 8 8.5     1/09.23 ธนะชัย 120
5 บายบายจุ๊บจุ๊บ(4) 10 7.13     1/06.07 ปิติชัย 124                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  44  เพลส  70  เดลี่  33       วิน  10  เพลส  17  เดลี่  31
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
           
เที่ยวที่  6     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ฮันเตอร์(1) 12 8.5     1/03.13 เบสท์ 21       1 บุนนาค(2) 2 9.1     1/00.89 วัชระพงศ์ 22
2 ศรีมงคล(3) 10 8.2     1/03.70 บี 36       2 ใจหนอใจ(4) 10 8.12     1/01.55 บี 22
3 โชคดีชัยชาญ(5) 4 7.9 9   1/04.05 พันชาย 133       3 ยอดปฐพี(5ก) 4 7.7     1/02.61 ปิติชัย 29
4 เชษฐ์ชาตรี(2) 8 8.4     1/04.83 วัชระพงศ์ 30       4 อาชาปิยะ(5) 6 8 .0     1/03.12 นำโชค 29
5 ยอดนัดรัก(4ก) 2 8 .0     1/05.14 ทวีชัย 54       5 ศิลาชัย(1) 12 9.13     1/04.23 เบสท์ 197
6 ม้าเพื่อนผม(4) 6 8.1     1/07.24 ธนะชัย 54       6 ระฆังชัย(3) 8 9.1     1/04.58 มังกร 245
                                         
                                         
                                         
วิน  21  เพลส  87  เดลี่  144       วิน  22  เพลส   57   เดลี่  19
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -