ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2560 ระยะ 1,100 เมตร(นัดพิเศษ"เพิ่มเงินรางวัล")

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มณีชัยวงศ์(1) 4 8.3     1/12.84 เบสท์ 51       1 เก้ายอด(4) 12 7 .0 7   1/09.15 ยอดศักดา 13
2 บูชิโด(5) 10 7.6 8   1/13.26 ณัฐวัฒน์ 159       2 ไตรเทพ(3) 4 7.8     1/09.68 ปิติชัย 110
3 ซิลิอุส(4) 6 7.7     1/13.65 นำโชค 17       3 ปีใหม่(4ก) 2 7 .0 10   1/10.14 ยศศักดา 13
4 รัตนมงคล(2) 12 7.13     1/13.95 วัชระพงศ์ 32       4 รักอรวรรณ(2) 6 8.2     1/11.07 นำโชค 71
5 เชอริ่งแฮม(1ก) 2 7 .0 14   1/15.84 สุริโย 51       5 ไข่มุกชัยวงศ์(5) 8 7 .0 14   1/12.49 ณัฐวัฒน์ 39
6 โฉมไฉไล(3) 8 7.8     1/16.53 ปิติชัย 51       6 วงศ์ชัยวงศ์(1) 10 8.3     1/13.34 วัชระพงศ์ 114
                                         
                                         
                                         
วิน  51  เพลส  704       วิน  13  เพลส  71  เดลี่  73
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800   3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    8ก     เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 อากาเนะ(1) 2 8.5     1/10.78 ปิติชัย 34       1 แสนชัย(4) 2 7.7     1/09.33 ยอดศักดา 31
2 เดชไหมฟ้า(3) 6 7.11 1   1/11.25 วัชระพงศ์ 108       2 ขวัญศิริ(3) 8 7 .10 4   1/10.19 ศิริมงคล 36
3 เพลงอัคคี(2) 10 7.12     1/11.69 บี 22       3 บานชื่น(5) 4 7.7     1/10.50 บี 30
4 วินแชมป์เปี้ยน(5) 12 7 .0 14   1/12.14 ยืนยง 30       4 น้องพานเงิน(1) 10 7.12 2   1/11.55 สุริโย 26
5 ทิงทิง(1ก) 4 7.13     1/12.83 กำพล 34       5 บุญเหลือ(2) 6 7.11     1/12.59 มาร์ท 282
6 หลวงพระบาง(4) 8 7 .0 14   1/13.43 บุญชัย 54                        
                                         
                                         
                                         
วิน  34  เพลส  267  เดลี่  211       วิน  31  เพลส  144  เดลี่  43
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
เที่ยวที่  5     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800          เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500     4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เฮงเฮงเฮง(5ก) 6 7 .0     1/08.59 กำพล 88       1 ร็อบบี้(5) 4 8.7     1/06.81 ยอดศักดา 10
2 แอนดี้โคล(1) 10 8.5     1/08.79 สุริโย 24       2 เพชรวาสนา(3) 2 8.12     1/07.55 บี 65
3 รวมมังกร(2) 12 8.5     1/09.77 ศิริมงคล 76       3 มงคลเกรียงไกร(4) 8 8 .10     1/08.03 วัชระพงศ์ 88
4 ใหม่มงคล(4) 4 8.4     1/10.45 ยอดศักดา 15       4 ยอดคีรี(2) 10 8.12     1/08.97 ยิ่งยง 194
5 ศรีมงคล(3) 8 8.5   7 1/12.14 เอ 401       5 โรเจอร์(1) 6 9.4     1/09.46 ศิริมงคล 98
6 โชคมั่งมี(5) 2 7.12     1/13.91 มาร์ท 88                        
                                         
                                         
                                         
วิน  88  เพลส   286   เดลี่  489       วิน  10  เพลส   24   เดลี่  20
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  9     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เฟื่องฟ้า(4) 2 7.9     109.26 บี 14       1 แผ่นดิน(5) 12 7 .0 7   1/07.45 นำโชค 14
2 ขวัญใจนครชล(1) 6 8.5     1/11.06 นำโชค 37       2 บุญถาวร(3) 2 7.1     1/09.35 ยอดศักดา 27
3 ศรีโสภณ(5) 4 7 .0 14   1/12.30 บุญชัย 171       3 ภัทรชัยวงศ์(4) 10 7 .0 8   1/09.78 เบสท์ 102
4 ขุนช้าง(2) 8 8.1     1/13.62 สุริโย 110       4 บุญคุณพ่อ(2) 6 7.13     1/10.17 ปิติชัย 83
5 บัตเตอร์ฟลาย(3) 10 7.11 3   1/14.44 ยิ่งยง 47       5 เทพพันศร(1ก) 8 7.5 9   1/10.81 ยิ่งยง 131
                        6 ศิลาชัย(1) 4 7.13     1/12.50 วัชระพงศ์ 131
                                         
                                         
                                         
วิน   14  เพลส  45   เดลี่  482       วิน  14  เพลส  32   เดลี่  17
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800   3000        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 กัปตันโจ(1) 12 8.4     1/07.90 สุริโย 12                        
2 วัชระชัยวงศ์(4) 10 7 .10     1/10.12 เบสท์ 76                        
3 โลมาเชนโก้(3) 8 8.2     1/10.53 วัชระพงศ์ 223                        
4 ชวนชม(5) 2 7 .0 14   1/11.43 บี 32                        
5 จูเนียร์(2) 4 8.3     1/13.33 ปิติชัย 374                        
6 พยัคฆ์เมฆา(3ก) 5 7.9   5 1/15.18 เอ 223                        
                                         
                                         
                                         
วิน   12  เพลส  39   เดลี่  26        
ม้าที่คัดชื่อออก   -