ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะ 1,000 เมตร(นัดพิเศษ "เพิ่มเงินรางงวัล")

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800             เที่ยวที่  3     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 โอ้มายก๊อท(1) 4 8.3 6   1/02.16 สุริโย 19       1 บายบายจุ๊บจุ๊บ(2) 2 8.6 3   1/01.36 สุริโย 12
2 จิระเกรียงไกร(2) 2 7.11 4   1/05.89 เบสท์ 48       2 แสนชัย(3) 6 8.4   6 1/03.87 ยอดมงคล 155
3 รักเมืองไทย(4) 8 7.9 13   1/06.68 ชิงชัย 31       3 มณีนพเก้า(1) 10 8.7     1/04.57 นำโชค 65
4 ทิงทิง(3) 10 7 .10 3   1/07.91 บี 41       4 ชบา(5) 8 7.7 5   1/04.86 วัชระพงศ์ 38
5 ขวัญใจน้องออย(5) 6 7.7     1/08.15 ปิติชัย 161       5 บุษราคัม(4) 4 7.7     1/06.06 ปิติชัย 208
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  19  เพลส  68       วิน  12  เพลส  120  เดลี่  31
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  9ก   เงินรางวัล   13000    5800   3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    5     เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ภูกระดึง(4) 8 7.7 5   1/04.19 ธนะชัย 16       1 บุนนาค(5) 10 7.7 5   1/01.31 วัชระพงศ์ 20
2 ใหม่ชัยวงศ์(1) 2 8.3     1/04.65 สงกรานต์ 48       2 เหล็กกล้า(4) 8 7.7     1/03.06 นำโชค 18
3 โอรสจ้าวอาหรับ(2) 4 8.3     1/05.19 วัชระพงศ์ 67       3 ฟ้าแลบ(1) 2 8.5     1/03.80 สุริยา 45
4 รักอรวรรณ(5) 6 7.7     1/05.47 นำโชค 134       4 ศรีมงคล(2) 6 8 .0   2 1/04.85 เอ 218
5 เอิ้นขวัญ(3ก) 12 7.7 16   1/06.94 สุริโย 35       5 บอมเบ(3) 4 8 .0 8   1/07.08 สงกรานต์ 200
6 ม.ม้าคึกคัก(3) 10 7.11 3   1/09.96 สุริยา 35                        
                                         
                                         
                                         
วิน  16  เพลส  93  เดลี่  31       วิน  20  เพลส  38  เดลี่  34
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 พานเงิน(3) 2 7 .10 13   1/01.91 สุริโย 22       1 เฟื่องฟ้า(4) 2 7.12 11   1/00.59 สุริโย 100
2 ทองอาชา(1ก) 10 7.7 7   1/02.79 สุริยา 21       2 เฮงเฮงเฮง(5) 6 7.12     1/01.27 กำพล 46
3 ยอดปฐพี(4) 4 7.7     1/03.07 ปิติชัย 48       3 ศิลาชัย(3) 4 8 .0     1/01.93 นำโชค 47
4 บารมีเกรียงไกร(1) 6 8.4     1/04.10 เบสท์ 21       4 บุญของเรา(2) 8 9.2     1/02.62 บี 13
5 สั่งยุทธ(5) 12 7.7 15   1/05.95 สงกรานต์ 499       5 มงคลเกรียงไกร(1) 10 9.2     1/02.93 เบสท์ 118
6 ม้าเพื่อนผม(2) 8 8.3     1/10.71 วัชระพงศ์ 48                        
                                         
                                         
                                         
วิน  22  เพลส   39   เดลี่  33       วิน  100  เพลส   242   เดลี่  247
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800       เที่ยวที่  9     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ขุนช้าง(2) 4 8 .0 9   1/01.70 สุริโย 29       1 อัญมณี(5) 8 7.7     1/02.56 ปิติชัย 38
2 อาชาปิยะ(1) 8 8.2     1/03.06 นำโชค 48       2 มายฮาร์ท(4) 10 7.7 5   1/04.15 วัชระพงศ์ 60
3 ฟานนิสเตลรอย(5) 10 7.7 16   1/03.62 ยิ่งยง 489       3 บุญถาวร(1) 4 8.3     1/04.64 จันตะคาม 44
4 รวยรวยรวย(4) 6 7.12 2   1/03.87 เบสท์ 13       4 แสนเชิง(3) 6 7.8 15   1/05.27 ยิ่งยง 22
5 ชวนชม(3) 2 7.12     1/04.76 กำพล 355       5 ยอดนักรัก(2) 2 8.1     1/05.63 นำโชค 40
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   29  เพลส  150   เดลี่  55       วิน  38  เพลส  116   เดลี่  168
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800    3000        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 ยอดนารี(2) 2 8.1     1/02.57 ปิติชัย 58                        
2 โชคดีชัยชาญ(5) 4 7.7 16   1/03.95 ยิ่งยง 17                        
3 ขวัญใจนครชล(4) 8 7.13 2   1/04.10 เบสท์ 465                        
4 ไอซ์สตรอม(1) 6 8.5 4   1/04.65 สุริโย 22                        
5 กัปตัน(3) 10 7.13 1   1/05.96 สุริยา 92                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   58  เพลส  98   เดลี่  120        
ม้าที่คัดชื่อออก   -