ประจำวันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2560 ระยะ 1,000 เมตร

  

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800         เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800     3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บูชิโด(4) 10 7 .0 14   1/04.19 สุริโย 15       1 กัปตันโจ(2) 4 7.3 11   1/01.21 สุริโย 16
2 เชอริ่งแฮม(1) 8 7 .0 12   1/04.22 ฉลองชัย 59       2 ครับเสี่ย(4) 6 7 .0 11   1/01.44 ฉลองชัย 245
3 รัตนมงคล(2) 6 7.6 6   1/05.77 วัชระพงศ์ 67       3 บานชื่น(1) 10 7.4     1/02.01 บี 43
4 หนุ่มสองเมือง(3) 2 7 .0 9   1/06.27 เบสท์ 26       4 เพลงอัคคี(3) 2 7 .0 7   1/02.55 ปิติชัย 88
                        5 ซีนาวฟลายนาว(5) 8 7 .0 7   1/04.61 ยอดศักดา 29
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  15  เพลส  66       วิน  16  เพลส  171  เดลี่  44
ม้าที่คัดชื่อออก  โฉมไฉไล (1)       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800         เที่ยวที่  4     ชั้น   8ข      เงินรางวัล    13000    5800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 กัปตัน(3) 2 7 .0 14   1/02.38 ณัฐวัฒน์ 17       1 บุญเหลือ(4) 8 7 .0 4   1/02.57 บี 23
2 คันโตนา(2) 6 7.11     1/03.10 เอกชัย 23       2 แสนชัย(3) 6 7.1 13   1/03.19 ณัฐวัฒน์ 15
3 ไตรเทพ(1) 8 8.2     1/03.38 เบสท์ 31       3 วงศ์ชัยวงศ์(1) 4 8 .0     1/03.82 วัชระพงศ์ 51
                        4 วินแชมเปี้ยน(2) 10 7.7 7   1/05.4 ธนะชัย 211
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  17  เพลส  36  เดลี่  51       วิน  23  เพลส  50  เดลี่  65
ม้าที่คัดชื่อออก  เดชไหมฟ้า (3)       ม้าที่คัดชื่อออก  รักอรวรรณ (4)

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   9 ก   เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   3    เงินรางวัล     17000     7300
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 อู๊ดดี้(4) 4 7 .0 7   1/02.34 นำโชค 85       1 มงคลเกรียงไกร(3) 8 8.5     0/59.88 วัชระพงศ์ 51
2 ฮักเจ้าหลาย(1) 10 8.2     1/03.21 วัชระพงศ์ 15       2 ศรีมงคล(2) 4 8.5     1/00.19 บี 15
3 อากาเนะ(2) 8 7.7     1/03.51 ปิติชัย 49       3 เฮงเฮงเฮง(4) 2 7 .10     1/02.31 ปิติชัย 126
4 ทิงทิง(3) 2 7.4 5   1/03.71 เบสท์ 59         มิดไนท์สตรอม(1) 6 8.5     อุบัติเหตุ ธนะชัย 24
5 อารดา(5) 6 7.7 7   1/10.47 สุริโย 53                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  85  เพลส  158  เดลี่  231       วิน  51  เพลส  79  เดลี่  159
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   8ก    เงินรางวัล    13000    5800       เที่ยวที่  9     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ขุนช้าง(2) 6 7 .0 14   1/01.44 สุริโย 17       1 ฟานนิสเตลรอย(1) 2 7.12     1/01.59 เอกชัย 16
2 วัชระพงศ์(4) 2 7.7 2   1/01.78 เบสท์ 47       2 บุญคุณพ่อ(2) 4 7.8     1/01.88 ปิติชัย 78
3 ศรีโสภณ(3) 4 7.7 7   1/02.52 บุญชัย 58       3 ไอซ์สตรอม(3) 8 7.6 3   1/02.52 เบสท์ 18
4 น้องพานเงิน(1) 8 8.4     1/02.86 ปิติชัย 26       4 จูเนียร์(4) 6 7.5 7   1/02.97 วัชระพงศ์ 216
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   17  เพลส   43  เดลี่  170       วิน  16  เพลส  119   เดลี่  265
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800       เที่ยวที่  10     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก 2.00E+00  -       บรรทุก  +  -
1 ดิฟเฟอร์(1) 2 7.5     1/00.55 นำโชค 16       1 ภัทรชัยวงศ์(2) 6 7.9     1/00.47 เบสท์ 24
2 บังรีฟ(2) 6 7.3 9   1/01.60 ฉลองชัย 31       2 เนฟเวอร์ดาย(4) 8 7.3 4   1/01.34 ปิติชัย 33
3 หนุ่มชัยวงศ์(3) 8 7.7 7   1/01.91 ณัฐวัฒน์ 29       3 ฟ้าแลบ(1) 2 7.13 1   1/01.71 ณัฐวัฒน์ 20
4 หลวงพระบาง(4) 4 7.7 7   1/04.20 บุญชัย 139       4 โลมาเชนโก้(3) 4 7.6 8   1/03.62 สุริโย 65
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   16  เพลส   36  เดลี่  49       วิน  24  เพลส  59   เดลี่  101
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก -