ประจำวันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2561 ระยะ 1,100 เมตร(นัดพิเศษ "เพิ่มเงินรางวัล")

  

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800     3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ภูกระดึง(2) 6 7.9 2   1/10.49 ธนะชัย 48       1 บุษราคัม(4ก) 2 7.7 5   1/08.65 ปิติชัย 29
2 โชคดีรวมชัย(1) 10 7.12 8   1/11.80 ฉลองชัย 12       2 ยอดปฐพี(2) 12 8.2     1/09.45 เบสท์ 55
3 จิระเกรียงไกร(5) 12 7.7 8   1/13.01 เบสท์ 159       3 อัญมณี(4) 10 7.11     1/11.16 นำโชค 29
4 ขวัญใจน้องออย(3) 8 7.7 16   1/15.54 สุริโย 42       4 หนุ่มสายฟ้า(5) 4 7.11 12   1/12.08 สุริโย 15
5 มณีชัยวงศ์(4ก) 2 7.7     1/16.83 ยอดมงคล 183       5 รักคูณทรัพย์(3) 6 7.13 2   1/136.35 วัชระพงศ์ 146
6 หนึ่งชัยวงศ์(4) 4 7.7     1/18.06 ยอดนักรบ 183       6 พานเงิน(1) 8 8.5 1   1/14.05 ฉลองชัย 91
                                         
                                         
                                         
วิน  48  เพลส  82       วิน  29  เพลส  121  เดลี่  152
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  9ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  4     ชั้น   8      เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุนนาค(5) 10 7.7 5   1/09.26 ปิติชัย 48       1 สุรศักดิ์(5) 8 7.7 2   1/09.75 ยอดศักดา 14
2 ชบา(2ก) 2 7.7     1/10.50 กำพล 53       2 ขวัญใจนครชล(3) 6 8 .10     1/11.43 ปิติชัย 143
3 โอรสจ้าวอาหรับ(1) 12 8.4 5   1/11.60 สุริโย 125       3 มายฮาร์ท(4) 4 8.4     1/12.01 วัชระพงศ์ 24
4 รักอรวรรณ(3) 4 7.7 3   1/11.94 นำโชค 42       4 กัปตัน(1) 2 9 .0     1/12.46 สุริยา 105
5 สั่งยุทธ(4) 8 7.7 1   1/12.83 ยอดศักดา 15       5 ม้าเพื่อนผม(2) 10 8.12     1/18.16 ธนะชัย 182
6 ทิงทิง(2) 6 7.12 1   1/14.69 บี 53                        
                                         
                                         
                                         
วิน  48  เพลส  143  เดลี่  74       วิน  14  เพลส  44  เดลี่  45
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   3   เงินรางวัล    17000    7300   3800       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุญของเรา(3) 4 8.2     1/07.63 บี 23       1 ร็อบบี้(1) 4 10 .0     1/08.08 ยอดศักดา 12
2 เฮงเฮงเฮง(4) 2 7 .10 4   1/08.34 เบสท์ 25       2 เฟื่องฟ้า(5) 2 7.7 16   1/08.49 สุริโย 56
3 โรเจอร์(1) 6 8.6     1/09.10 ยอดศักดา 49       3 ระฆังชัย(3) 6 8.13     1/09.99 ศิริมงคล 139
4 ชวนชม(2) 8 8.6     1/09.57 วัชระพงศ์ 42       4 ศิลาชัย(4) 10 8.7     1/10.88 นำโชค 107
5 ไข่มุกชัยวงศ์(5) 10 7.7 13   1/10.42 ฉลองชัย 130       5 มงคลเกรียงไกร(2) 8 10 .0     1/11.07 เบสท์ 50
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  23  เพลส  58  เดลี่  31       วิน  12  เพลส  33  เดลี่  19
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100   3100       เที่ยวที่  9     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6400    3400    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ขุนช้าง(4) 6 8.6 3   1/09.54 สุริโย 73       1 รวยรวยรวย(3) 8 8 .0 1   1/08.61 เบสท์ 14
2 วัชระชัยวงศ์(2) 8 9 .0     1/12.24 ฉลองชัย 102       2 ฟานนิสเตลรอย(5) 12 7 .10 14   1/11.28 สุริโย 39
3 บอมเบ(1) 4 9 .0     1/13.29 ศิริมงคล 13       3 ศรีมงคล(2) 6 8.2     1/12.45 บี 55
4 บุญคุณพ่อ(3) 2 8.12     1/13.34 ปิติชัย 30       4 มณีนพเก้า(4) 4 7.11     1/12.89 นำโชค 155
5 ภัทรชัยวงศ์(5) 10 8.5   6 1/15.74 ยอดมงคล 217       5 แสนชัย(5ก) 2 7.7     1/13.16 ยอดมงคล 39
                        6 อาชาปิยะ(1) 10 8.4     1/13.45 ปิติชัย 59
                                         
                                         
                                         
วิน   73  เพลส   309  เดลี่  169       วิน  14  เพลส  49   เดลี่  26
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000       เที่ยวที่  10     ชั้น   7ก    เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 ศักดิ์ศิริ(4) 2 7.7 2   1/09.62 ยอดศักดา 13       1 ฟ้าแลบ(3) 10 8.9     1/10.17 สุริยา 157
2 หนุ่มบ้านดอน(3) 10 8.11     1/10.19 ฉลองชัย 28       2 พัฒนะชัยวงศ์(1) 8 8.11     1/10.64 วัชระพงศ์ 45
3 ใหม่ชัยวงศ์(1ก) 12 7.11 4   1/11.76 วัชระพงศ์ 81       3 บารมีเกรียงไกร(4) 6 8.5     1/10.97 เบสท์ 107
4 ยอดนารี(2) 4 8.12     1/12.10 เบสท์ 127       4 เหล็กกล้า(5) 4 7.7 13   1/11.67 ฉลองชัย 16
5 บายบายจุ๊บจุ๊บ(5) 8 7.7 16   1/12.38 สุริโย 210       5 ไอซ์สตรอม(2) 2 8 .10     1/13.22 ธนะชัย 29
6 บุญถาวร(1) 6 9   7 1/12.72 ยอดมงคล 81                        
                                         
                                         
                                         
วิน   13  เพลส   16  เดลี่  114       วิน  157  เพลส  355   เดลี่  210
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก -