ประจำวันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563 ระยะ 1,000 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   6ข   เงินรางวัล   14500    6100    3100    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 จ้าวบูรพา(2) 8 8.3 2   1/04.36 เบสท์ 16       1 ก่องคำโชติช่วง(1) 2 8.3     1/03.41 ปิติชัย 20
2 จ้าวจอห์นนี่(3) 4 8.3     1/04.74 นำโชค 23       2 มณีนพเก้า(4) 6 8.3     1/04.30 ประวิทย์ 44
2 เลดี้ดราก้อน(4) 6 8.3     1/05.23 ปริทัศน์ 57       3 มังกรเงิน(3) 10 8.3 4   1/04.78 สุริโย 20
4 เสือน้อย(1) 2 8.7     1/05.62 ประวิทย์ 114       4 ศิลาชัย(2) 4 8.3     1/06.65 นำโชค 120
5 ม้าน้องทีม(5) 10 7.9 6   1/08.43 ยศศักดา 260       5 หนุ่มบ้านโน(5) 8 8.1 4   1/07.25 เบสท์ 180
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  16  เพลส  27       วิน  20  เพลส  43  เดลี่  44
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5ก   เงินรางวัล   15000    6300         เที่ยวที่  4     ชั้น   6ก      เงินรางวัล    14500    6100   3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ถุงเพชร(4) 4 8.3     1/02.81 ปิติชัย 15       1 ออนซอน(4) 10 8.7     1/02.31 พรชัย 15
2 โอคอนเนอร์(2) 6 8     1/04.42 ยิ่งยง 43       2 ม้าคุณลักษณ์(1) 6 8.7     1/04.65 วัชระพงศ์ 39
3 มงคลโชคดี(1) 2 8     1/04.96 เบสท์ 39       3 โก๋แก่(2) 2 8.7     1/04.99 นำโชค 53
4 จ้าวตะวัน(3) 8 8.3     1/05.44 อดุลย์วิทย์ 49       4 จ้าวรุ่งเรือง(3) 8 8.7     1/05.30 ยศศักดา 94
                        5 เทอร์โบ(5) 4 8.7     1/06.92 ยอดนักรบ 74
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  15  เพลส  26  เดลี่  27       วิน  15  เพลส  36  เดลี่  65
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   6   เงินรางวัล    14500    6100    3100           เที่ยวที่  8     ชั้น  1   เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ออนิวเชฟ(4) 4 7.5 14   1/02.30 เบสท์ 13       1 บุญคุณชนะชัย(2) 2 9.7     1/00.98 วัชระพงศ์ 10
2 ไดมอนด์โรส(2) 2 8.3     1/02.78 ปิติชัย 21       2 ซาดิโอมาเน่(1) 4 9.7     1/01.79 สิงห์ทนง 65
3 เชษฐ์มีชัย(1) 10 8.7     1/04.07 บี 184       3 นิวแมคซ์(4) 8 9.7     1/03.11 เบสท์ 66
4 มังกรร้อยเอ็ด(3) 8 7.5 12   1/04.54 ปริทัศน์ 245       4 วินซิตี้(5) 10 8.11     1/03.58 สุริโย 142
5 อุลตร้าแมน(5) 6 7.5 14   1/05.19 วัชระพงศ์ 263       5 มีมงคล(3) 6 9.7     1/04.27 บี 220
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  13  เพลส  19  เดลี่  31       วิน  10  เพลส  23  เดลี่  18
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200       เที่ยวที่  9     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 คุณภูผา(5) 2 7.5 14   1/01.62 ยิ่งยง 180       1 ซูปเปอร์ธอร์(4) 6 8.7     1/02.10 สุริโย 39
2 หลุยส์ซัวเรซ(1) 8 8.3     1/03.06 พันชาย 138       2 ม้าน้องครีม(3) 2 8.7     1/02.49 เบสท์ 16
3 ยอดนฤเคนทร์(2) 4 8.3     1/03.38 อดุลย์วิทย์ 13       3 นครชล(2) 4 8.7     1/04.53 ปิติชัย 34
4 ดูโซ่(3) 6 8 .0 7   1/03.71 สุริโย 22       4 ครุฑธาชนะศึก(1) 8 8.7     1/04.98 ยอดศักดา 69
5 มังกรบัวขาว(4) 10 7.5 12   1/04.09 ปริทัศน์ 223       5 พรไพลิน(5) 10 8.7     1/08.27 ประวิทย์ 207
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   180  เพลส   2,145   เดลี่  142       วิน  39  เพลส  57   เดลี่  28
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800       เที่ยวที่  10     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 อองรี(1) 2 8.7     1/01.83 เบสท์ 13       1 กิตติธร(5) 2 8.3   3 1/02.73 ดาวอุดร 49
2 เนเวอร์วอล์คอโลน(2) 4 8.7     1/03.15 ปิติชัย 27       2 อาชาปิยะ(1) 6 8.7     1/03.04 นำโชค 14
3 รัชภูมิ(4) 6 8.1 2   1/04.18 ประวิทย์ 73       3 คัมภีร์(3) 10 8.7     1/03.34 สุริโย 34
4 ฮัลโหลเอเบ้(3) 8 8.3     1/04.52 นำโชค 122       4 อรุณเบิกฟ้า(4) 4 8.7     1/03.87 สิงห์ทนง 135
                        5 พลังใหม่(2 8 8.7     1/04.31 บี 105
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   13  เพลส   16   เดลี่  271       วิน  49  เพลส  283   เดลี่  1,339
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -