ประจำวันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะ 1,100 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   5ข   เงินรางวัล   15000    6300    3200    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ทับทิมสยาม(3) 2 7.5 14   1/10.02 ปริทัศน์ 11       1 เชษฐ์ชาตรี(5) 6 7 .10 9   1/10.79 บี 59
2 มณีนพเก้า(1) 4 8.3     1/12.55 ประวิทย์ 74       2 จ้าวตะวัน(2) 4 8.7     1/11.29 เบสท์ 172
3 ปิกาจู(4) 12 7.5 10   1/13.00 อดุลย์วิทย์ 44       3 คุณครูที่รัก(4) 12 8.3     1/12.10 ยอดนักรบ 59
4 ฟ้าคุ้มครอง(4ก) 10 7.5     1/14.48 ยอดนักรบ 44       4 ไดมอนด์โรส(3) 8 8.3     1/12.47 ปิติชัย 17
5 หนุ่มบ้านโน(5) 6 7.5 16   1/15.59 พรชัย 278       5 นครชล(1) 10 8.7     1/12.93 นำโชค 27
6 เนเวอร์มายด์(2) 8 8.1     1/19.85 ปิติชัย 188       6 เพชรลาบนัว(1ก) 2 8.5 2   1/15./44 สิงห์ทนง 27
                                         
                                         
                                         
วิน  11  เพลส  24       วิน  59  เพลส  607  เดลี่  277
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5ค   เงินรางวัล   15000    6300  3200         เที่ยวที่  4     ชั้น   6ก      เงินรางวัล    14500    6100   3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ดวงดอกรัก(5) 2 7.5 10   1/08.88 จอมแก่น 31       1 โอคอนเนอร์(1) 12 8.7     1/10.96 ยิ่งยง 38
2 ปี๊ดป๊าด(4) 10 7.5 1   1/09.89 ยอดฉัตร 68       2 ไอโคนิค(4) 10 7.5 3   1/11.19 ปิติชัย 11
3 เอสเปรสโซ่(1) 8 7.5 16   1/11.59 ตะวันฉาย 12       3 เสือน้อย(5) 6 7.13 12   1/12.49 ประวิทย์ 272
4 ขวัญใจปรมา(2) 6 7.5     1/13.41 ดาวอุดร 935       4 โก๋แก่(2) 4 8.3 2   1/13.60 เบสท์ 331
5 ศรีนคร(3) 4 7.5 14   1/15.64 บี 120       5 พาทรัพย์มา(3) 2 8 .0 7   1/14.17 พรชัย 66
                          ทองมงคล(3ก) 8 7.5 10   วิ่งไม่ครบรอบ อดุลย์วิทย์ 66
                                         
                                         
                                         
วิน  31  เพลส  126  เดลี่  33       วิน  38  เพลส  62  เดลี่  246
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   6   เงินรางวัล    14500    6100    3100           เที่ยวที่  8     ชั้น  4   เงินรางวัล     16000     6600    3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 จ้าวจอห์นนี่(4ก) 2 8 .0     1/11.03 นำโชค 29       1 ออนิวเชฟ(3) 6 8.7     1/08.35 เบสท์ 125
2 คงชาตรี(2) 4 8.7     1/12.23 อดุลย์วิทย์ 17       2 กรณิการ์(1) 8 8.7     1/08.53 อดุลย์วิทย์ 12
3 จ้าวบูรพา(1) 10 8.7     1/14.41 เบสท์ 79       3 ออนซอน(2) 4 8.7     1/09.71 พรชัย 100
4 ศิลาชัย(4) 8 8.7     1/15.03 ประวิทย์ 29       4 พลังใหม่(5) 2 8.7     1/10.82 บี 153
5 มงคลโชคดี(5) 12 8.7     1/15.59 พรชัย 277       5 ครุฑธาชนะศึก(4ก) 12 8.5 2   1/11.58 สุริโย 32
  อุลตร้าแมน(3) 6 8.7     เด็กตกม้า สิงห์ทนง 39       6 รัชภูมิ(4) 10 8.7     1/13.16 ประวิทย์ 32
                                         
                                         
                                         
วิน  29  เพลส  55  เดลี่  140       วิน  125  เพลส  400  เดลี่  175
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800    4000       เที่ยวที่  9     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เก้ามงคล(1) 6 8.7     1/08.05 อดุลย์วิทย์ 20       1 โชคอำนวย(4ก) 8 7.5 10   1/09.15 จอมแก่น 19
2 ฮัลโหลเอเบ้(4) 2 8.7     1/08.12 นำโชค 19       2 เพชรลำพูน(5) 10 7.5 16   1/09.48 ตะวันฉาย 16
3 นิวแม็คซ์(2) 8 8.7     1/08.76 เบสท์ 34       3 ขวัญใหม่(4) 6 7.5     1/10.35 อดุลย์วิทย์ 19
4 อองรี(3) 10 8.7     1/09.76 ปิติชัย 535       4 เก้านำชัย(1) 12 8.7     1/11.57 ยอดฉัตร 353
5 นำชัย(5) 12 8.1     1/11.99 ยอดฉัตร 236       5 อรุณเบิกฟ้า(2) 2 8.7     1/11.90 สิงห์ทนง 127
6 เพชรพลอยมณี(5ก) 4 7.13     1/12.27 ดาวอุดร 236       6 เลตอิทบี(3) 4 8.7     1/12.20 ปริทัศน์ 81
                                         
                                         
                                         
วิน   20  เพลส   58   เดลี่ 67       วิน  19  เพลส  19   เดลี่  1,508
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   5ก    เงินรางวัล    15000    6300  3200       เที่ยวที่  10     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 ดูโซ่(1) 2 8.7     1/07.39 สุริโย 12       1 ซูปเปอร์ธอร์(2) 8 8.7     1/09.42 สุริโย 27
2 ยอดนฤเคนทร์(2) 12 8.7     1/09.61 ยอดฉัตร 40       2 อาชาปิยะ(1ก) 12 8.7     1/09.80 นำโชค 20
3 ม้าคุณลักษณ์(4ก) 4 8.7     1/11.15 พรชัย 86       3 กิตติธร(5) 6 8.3   3 1/10.12 ดาวอุดร 230
4 ถุงเพชร(3) 6 8.7     1/11.79 สิงห์ทนง 538 สิง 4 แซมบีซี(4) 2 8.3     1/10.53 ยอดฉัตร 414
5 มังกรพรชัย(5) 10 8.7     1/12.21 ปริทัศน์ 64       5 ม้าน้องครีม(3) 4 8.7     1/10.92 เบสท์ 24
6 เชษฐ์มีชัย(4) 8 8.7     1/12.62 บี 86       6 เนเวอร์วอล์คอโลน(1) 10 8.7     1/15.15 สิงห์ทนง 20
                                         
                                         
                                         
วิน   12  เพลส   26   เดลี่  40       วิน  27  เพลส  54  เดลี่  83
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -