ประจำวันอาทิตย์ ที่ 25 มีนาคม 2561 ระยะ 1,100 เมตร

  

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800             เที่ยวที่  3     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 รักอรวรรณ(1) 2 7.11     1/12.56 นำโชค 11       1 ซีอาร์โบโบ้(4) 6 7.7 7   1/09.49 วัชระพงศ์ 11
2 ขวัญใจน้องออย(4) 6 7.7 16   1/14.03 สุริโย 88       2 สปาร์ตา(1) 2 8.5 4   1/10.61 สุริโย 49
3 เกียรติเกรียงไกร(2) 4 7.7 7   1/14.32 เบสท์ 30       3 ขวัญใจนครชล(3) 8 7.13 10   1/11.49 ดาวเหนือ 79
4 มณีชัยวงศ์(3) 8 7.7 7   1/16.90 วัชระพงศ์ 288       4 ยอดนักรัก(2) 4 8.1     1/11.88 เบสท์ 77
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  11  เพลส  50       วิน  11  เพลส  16  เดลี่  17
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  9   เงินรางวัล   13000    5800              เที่ยวที่  4     ชั้น    7     เงินรางวัล    14000    5800    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุษราคัม(3) 8 7.7 1   1/10.41 ปิติชัย 12       1 ยอดปฐพี(2) 8 7 .10   3 1/08.87 ยอดมงคล 38
2 ม้าเพื่อนผม(2) 6 8.4 5   1/10.68 สุริโย 31       2 เชษฐ์ชาตรี(3) 4 7 .10 5   1/10.50 บี 11
3 ม.ม้าคึกคัก(4) 4 7.7     1/11.17 กำพล 56       3 แสนชัย(4) 2 7.7     1/11.34 กำพล 126
4 ภัทรชัยวงศ์(1) 2 8.5 1   1/14.26 พันชาย 250       4 มายฮาร์ท(1) 6 8 .0     1/11.60 วัชระพงศ์ 70
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  12  เพลส  23  เดลี่  16       วิน  38  เพลส  64  เดลี่  39
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น  6   เงินรางวัล   14500    6100         เที่ยวที่  7     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เหล็กกล้า(2) 2 8.3   7 1/09.96 ยอดมงคล 21       1 ดอกคูน(2) 4 8.3 6   1/08.60 สุริโย 10
2 มณีนพเก้า(4) 5 8.3     1/10.45 นำโชค 121       2 บุญถาวร(4) 2 7.12   5 1/10.10 ยอดมงคล 117
3 ศรีมงคล(1) 8 8.6     1/11.78 บี 90       3 ฟานนิสเตลรอย(1) 6 8.6 3   1/10.40 ดาวเหนือ 152
4 ฮันเตอร์(3) 4 8.3 6   1/12.50 สุริโย 14       4 ม้าน้องเท็น(3) 8 8.1     1/10.50 เบสท์ 89
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  21  เพลส  106  เดลี่  58       วิน  10  เพลส  23  เดลี่  14
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
           
เที่ยวที่  6     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 อาชาปิยะ(1) 2 8.6     1/07.53 วัชระพงศ์ 14       1 บุนนาค(3) 2 7.13 1   1/08.23 วัชระพงศ์ 13
2 เฮงเฮงเฮง(3) 8 7.7     1/09.74 กำพล 30       2 มงคลเกรียงไกร(1) 4 9.4     1/10.42 เบสท์ 43
3 ขุนช้าง(2) 6 7.9 14   1/10.04 สุริโย 47       3 เฟื่องฟ้า(4) 8 7 .10 13   1/10.84 สุริโย 51
4 อัญมณี(4) 4 7.7 1   1/11.10 ปิติชัย 117       4 ศิลาชัย(2) 6 9.3     1/11.26 นำโชค 69
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส  17  เดลี่  38       วิน  13  เพลส   25   เดลี่  15
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -