ประจำวันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ระยะ 1,100 เมตร

  

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800             เที่ยวที่  3     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บารมีเกรียงไกร(1) 2 7.8 2   1/10.22 เบสท์ 14       1 ชวนชม(3) 4 7.1 11   1/08.81 วัชระพงศ์ 15
2 เพลงอัคคี(2) 8 7.6 8   1/11.30 สุริโย 56       2 แอนดี้โคล(2) 2 7.11 3   1/09.28 ณัฐวัฒน์ 70
3 พาขวัญ(3) 6 7 .0 1   1/11.68 ชาญศักดิ์ 57       3 ใหม่มงคล(1) 6 8.5     1/10.16 ยอดศักดา 18
4 วินแชมป์เปี้ยน(4) 4 7 .0 7   1/12.14 นำโชค 33                        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส  56       วิน  15  เพลส  68  เดลี่  54
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800   3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    9     เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 พัฒนะชัยวงศ์(3) 2 7 .10     1/09.46 เบสท์ 16       1 ขุนช้าง(1) 12 8.5     1/09.78 ณัฐวัฒน์ 16
2 บูชิโด(1) 6 8.5     1/10.00 สุริโย 33       2 โลมาเชนโก้(3) 2 8.2     1/10.44 วัชระพงศ์ 84
3 ยอดปฐพี(4) 8 7.9   7 1/10.99 ยอดมงคล 217       3 กัปตัน(4) 8 7.2 12   1/10.96 สุริโย 22
4 บานชื่น(2) 10 8.2     1/11.51 วัชระพงศ์ 125       4 ซิลิอุส(2ก) 6 7.1   1 1/12.53 ยอดมงคล 253
5 บุษราคัม(5) 4 7.8     1/13.18 นำโชค 32       5 ทิงทิง(5) 4 7 .0 7   1/14.28 บี 68
                        6 ม.ม้าคึกคัก(2) 10 8.2     1/17.57 มาร์ท 253
                                         
                                         
                                         
วิน  16  เพลส  58  เดลี่  41       วิน  16  เพลส  67  เดลี่  65
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800    3000          เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500     4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ใหม่ชัยวงศ์(3) 4 7 .0 14   1/09.29 ณัฐวัฒน์ 17       1 มงคลเกรียงไกร(1) 10 10 .0     1/09.43 เบสท์ 32
2 ยอดนารี(2) 10 7 .10 4   1/10.60 สุริโย 59       2 ระฆังชัย(3ก) 2 8.9     1/09.74 ศิริมงคล 57
3 โชคดีรวมชัย(4) 12 7.7 7   1/11.20 ธนกฤษณ์ 19       3 รวมมังกร(5) 6 7.11     1/10.09 ยอดศักดา 14
4 ดาวเรือง(1) 2 8.5   7 1/12.63 ยอดมงคล 178       4 มังกรแสงรุ้ง(4) 12 8.1     1/10.47 สุริยา 243
5 ภูกระดึง(5) 8 7.7 7   1/13.10 ธนชัย 383       5 ร็อบบี้(2) 8 9 .10     1/11.63 พันชาย 82
6 บายบายจุ๊บจุ๊บ(1ก) 6 7.7 7   1/13.37 ศิริมงคล 178       6 โรเจอร์(3) 4 9 .0     1/13.12 ทรงยศ 57
                                         
                                         
                                         
วิน  17  เพลส   66   เดลี่  61       วิน  32  เพลส   183   เดลี่  258
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   8ก    เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  9     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ไข่มุกชัยวงศ์(2) 4 7.12     1/07.73 เบสท์ 31       1 อาชาปิยะ(5) 12 7 .0 7   1/10.03 นำโชค 14
2 มาร์โก้(4) 6 7.7     1/09.78 ยอดศักดา 17       2 แผ่นดิน(1) 10 8.5     1/10.80 วัชระพงศ์ 74
3 โชคดีเปรมชัย(1ก) 2 7.7 7   1/11.47 ธนกฤษณ์ 32       3 ไอซ์สตรอม(2ก) 8 7.11 3   1/11.44 ธนะชัย 537
4 ขวัญใจนครชล(1) 12 8.5     1/11.80 วัชระพงศ์ 32       4 วัชระชัยวงศ์(3) 4 8 .0     1/11.84 เบสท์ 79
5 ชนะมงคล(5) 10 7.7 7   1/12.35 สุริยา 120       5 บุญคุณพ่อ(2) 6 8.5   7 1/13.15 ยอดมงคล 537
6 มณีนพเก้า(3) 8 7 .0 7   1/12.69 นำโชค 253       6 เก้ายอด(4) 2 7.4 1   1/16.77 ยอดศักดา 28
                                         
                                         
                                         
วิน   31  เพลส  51   เดลี่  63       วิน  14  เพลส  69   เดลี่  74
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300   3200        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 ศิลาชัย(1) 6 8.2     1/08.24 นำโชค 37                        
2 บอมเบ(2) 2 7 .10     1/08.88 ชาญศักดิ์ 63                        
3 เฟื่องฟ้า(3) 8 7.8 4   1/09.55 วัชระพงศ์ 13                        
4 บุญถาวร(5) 4 7 .0     1/11.86 ยอดมงคล 999                        
5 ฟ้าแลบ(4) 10 7.7     1/12.60 ยอดศักดา 33                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   37  เพลส  191   เดลี่  193        
ม้าที่คัดชื่อออก   -