ประจำวันอาทิตย์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 ระยะ 1,000 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800             เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 สั่งยุทธ(4) 4 7.7 13   1/04.50 โชคดี 13       1 พานเงิน(2) 2 8.1 9   1/03.49 สุริโย 74
2 จิระเกรียงไกร(2) 6 7.12 3   1/05.61 เบสท์ 50       2 อัญมณี(4) 4 7.13   7 1/04.21 ยอดมงคล 52
3 ซิลิอุส(1) 2 7.12     1/05.82 นำโชค 38       3 ยอดปฐพี(1) 6 8.6     1/04.56 วัชระพงศ์ 26
4 ขวัญใจน้องออย(3) 8 7.7 16   1/06.62 สุริโย 67       4 โอ้มายก๊อท(5) 10 7.7     1/06.88 เอกชัย 17
                        5 ทิงทิง(3) 8 7.12     1/08.75 ปิติชัย 124
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  13  เพลส  45       วิน  74  เพลส  349  เดลี่  85
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  9ก   เงินรางวัล   13000    5800            เที่ยวที่  4     ชั้น    8     เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ชบา(4) 2 7.7 3   1/02.71 ปิติชัย 13       1 บุนนาค(3) 8 7.7 5   1/02.87 วัชระพงศ์ 17
2 โอรสจ้าวอาหรับ(1) 8 8 .10     1/04.48 สุริโย 31       2 ม้าเพื่อนผม(1) 4 8.3 7   1/04.75 สุริโย 122
3 รักคูณทรัพย์(2) 6 7.9 3   1/06.01 วัชระพงศ์ 45       3 รักเมืองไทย(5) 6 7.7     1/06.29 กำพล 62
4 รักอรวรรณ(3) 4 7.7 1   1/07.26 นำโชค 143       4 มายฮาร์ท(2) 2 7.13     1/06.64 นำโชค 60
                        5 ทองอาชา(4) 10 7.7 9   1/11.25 สุริยา 28
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  13  เพลส  25  เดลี่  25       วิน  17  เพลส  84  เดลี่  131
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   7ก    เงินรางวัล    14000    5800        เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เหล็กกล้า(4) 2 7.7 3   1/02.31 วัชระพงศ์ 14       1 บุญของเรา(3) 2 7 .10 1   1/00.89 บี 14
2 กัปตัน(2) 8 8.7     1/04.19 สุริยา 37       2 ศิลาชัย(2) 8 8 .0     1/02.57 วัชระพงศ์ 52
3 บุญถาวร(1) 4 9 .0     1/04.24 โชคดี 46       3 เฟื่องฟ้า(4) 4 7.8 16   1/03.03 สุริโย 38
4 บุษราคัม(3) 6 7.8 15   1/04.96 ดาวเหนือ 72       4 มงคลเกรียงไกร(1) 6 9 .10     1/03.43 เบสท์ 46
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส   21   เดลี่  28       วิน  14  เพลส   85   เดลี่  199
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400       เที่ยวที่  9     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 อาชาปิยะ(3) 2 7.9 12   1/00.61 โชคดี 32       1 บายบายจุ๊บจุ๊บ(5) 4 7.7 17   1/03.30 สุริโย 15
1 ไข่มุกชัยวงศ์(2) 6 7.12 6   1/03.03 บุญชัย 82       2 แสนเชิง(4) 8 7.11 4   1/03.57 สุริยา 33
3 ชวนชม(1) 10 8.7 3   1/03.76 สุริโย 17       3 ขวัญใจนครชล(3) 10 8.5     1/04.45 วัชระพงศ์ 83
4 ฟานนิสเตลรอย(4) 4 7.9     1/04.05 เอกชัย 38       4 บารมีเกรียงไกร(2) 6 8.7     1/05.08 เบสท์ 53
5 ศรีมงคล(5) 8 7.7     1/04.90 กำพล 141       5 บุญคุณพ่อ(1) 2 9 .0   7 1/05.42 ยอดมงคล 99
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   32  เพลส  150   เดลี่  32       วิน  15  เพลส  44   เดลี่  18
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 ขุนช้าง(2) 10 8.1 9   1/02.15 สุริโย 84                        
2 ฟ้าแลบ(4) 8 7.11 4   1/02.78 สุริยา 54                        
3 มณีนพเก้า(3) 2 7.11     1/03.31 นำโชค 15                        
4 บอมเบ(1) 4 8.3 3   1/03.87 โชคดี 39                        
5 แสนชัย(5) 6 7.7     1/05.05 ยอดมงคล 84                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   84  เพลส  621   เดลี่  489        
ม้าที่คัดชื่อออก   -