ประจำวันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 ระยะ 1,000 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ม.ม้าคึกคัก(1) 6 8.2     1/05.15 วัชระพงศ์ 21       1 เพชรชนะบุญ(4) 2 7.7 6   1/03.93 เบสท์ 21
2 แสนศร(2) 4 7.13 6   1/06.26 ยิ่งยง 15       2 เทพณรงค์ชัย(2) 4 8.4 4   1/05.25 สุริโย 23
3 เกียรติเกรียงไกร(3) 10 7.7 6   1/06.66 เบสท์ 221       3 รักอรวรรณ(1) 8 8.4     1/05.90 นำโชค 24
4 มณีชัยวงศ์(5) 2 7.7 15   1/07.75 สุริโย 133       4 ขวัญใจน้องออย(3) 6 8 .0     1/08.50 วัชระพงศ์ 374
5 ทิงทิง(4) 8 7.7 1   1/08.48 ปิติชัย 90                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  21  เพลส  30       วิน  21  เพลส  51  เดลี่  52
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  8ก   เงินรางวัล   13000    5800              เที่ยวที่  4     ชั้น    8     เงินรางวัล    13000    5800    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ม้าเพื่อนผม(1) 2 7.12 10   1/02.93 สุริโย 23       1 ยอดนักรัก(2) 4 7 .10   3 1/03.95 ยอดมงคล 10
2 ทรัพย์ชนะบุญ(4) 8 7.7 6   1/03.18 เบสท์ 13       2 ภัทรชัยวงศ์(1) 2 7.11     1/05.54 กำพล 91
3 รักเมืองไทย(3) 4 7.7     1/04.53 วีระภาพ 180       3 หยกเพชร(3) 8 7.7 11   1/07.30 พันชาย 150
4 บุษราคัม(2) 6 7.8     1/04.85 ปิติชัย 76       4 กระดังงา(4) 6 7.7 4   1/07.99 วัชระพงศ์ 56
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  23  เพลส  28  เดลี่  31       วิน  10  เพลส  21  เดลี่  36
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ฟานนิสเตลรอย(1) 6 8.7 1   1/01.90 สุริโย 15       1 บุนนาค(3) 6 8.9     1/01.41 วัชระพงศ์ 43
2 มณีนพเก้า(3) 4 8.5     1/03.86 ปิติชัย 25       2 ศิลาชัย(2) 2 8.13     1/01.91 นำโชค 11
3 ฮันเตอร์(4) 2 7.13 5   1/04.12 พันชาย 160       3 อาชาปิยะ(4) 8 8.4   7 1/02.88 ยอดมงคล 43
4 หนุ่มบ้านดอน(2) 8 8.7     1/04.78 บุญชัย 45                        
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  15  เพลส   31   เดลี่  22       วิน  43  เพลส   42   เดลี่  424
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300           เที่ยวที่  9     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ยอดปฐพี(4) 6 7.7     1/01.40 ยอดมงคล 17       1 ไอซ์สตรอม(2) 10 8.5     1/03.12 วัชระพงศ์ 33
2 เหล็กกล้า(1) 4 8.2     1/01.86 วัชระพงศ์ 17       2 แสนชัย(5) 2 7.7 11   1/03.61 พันชาย 53
3 อัญมณี(3) 8 7.8     1/02.71 ปิติชัย 125       3 เชษฐ์ชาตรี(3) 6 8.4 4   1/04.07 สุริโย 15
4 บุญถาวร(2) 2 7.13     1/06.74 มาร์ท 111       4 มายฮาร์ท(4) 4 8. 0     1/04.32 นำโชค 56
                        5 สปาร์ตา(1) 8 8.7     1/04.63 เบสท์ 350
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   17  เพลส  37   เดลี่  59       วิน  33  เพลส  174   เดลี่  120
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800        
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย                    
บรรทุก  +  -            
1 สาวนาเกลือ(4) 10 7.8 11   1/01.94 ยิ่งยง 63                        
2 เฟื่องฟ้า(1) 2 8.7 1   1/02.20 สุริโย 14                        
3 เฮงเฮงเฮง(2) 8 7.13     1/03.11 กำพล 59                        
4 บายบายจุ๊บจุ๊บ(3) 4 7.12     1/04.15 เบสท์ 33                        
5 ขุนช้าง(5) 6 7.7 12   1/06.11 บุญชัย 366                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   63  เพลส  109   เดลี่  317        
ม้าที่คัดชื่อออก   -