ประจำวันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 ระยะ 1,000 เมตร

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7ก   เงินรางวัล   14000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 จ้าวจอห์นนี่(3) 10 7.9     1/03.36 นำโชค 17       1 มณีนพเก้า(5) 8 8 .0   5 1/02.02 ดาวอุดร 129
2 ศรีมงคล(4) 4 7.5 16   1/03.80 สุริโย 33       2 ม้าคุณลักษณ์(2) 2 8.7     1/03.00 วัชระพงศ์ 28
3 ดราก้อน(1) 8 8.3     1/04.50 วัชระพงศ์ 32       3 บิ๊กซิตี้(3) 6 8.7     1/04.82 สุริโย 14
4 รวยรวยรวย(2) 12 8.1   6 1/06.23 เอ 92       4 รูบี้ทีน(1) 4 8.7     1/06.54 เบสท์ 62
5 โลริสคาริอุส(5) 6 7.5     1/07.59 ยอดมงคล 209       5 รอยหิมะ(4) 10 8.3     1/07.27 สิงห์ทนง 161
6 เนเวอร์มายด์(4ก) 2 7.5     1/08.30 ปิติชัย 33                        
                                         
                                         
                                         
วิน  17  เพลส  65       วิน  129  เพลส  813  เดลี่  507
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5ข   เงินรางวัล   15000    6300    32000         เที่ยวที่  4     ชั้น   6ก      เงินรางวัล    14500    6100    3100    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 สตางค์(3) 2 7.13     1/02.39 อดุลย์วิทย์ 24       1 โกลเด้นมาย(2) 8 8.7     1/04.28 สุริโย 21
2 โรยัลควีนส์(2) 4 8.3 2   1/02.82 รุ่งโรจน์ 53       2 ก่องคำโชติช่วง(4) 6 8.3     1/05.00 ปิติชัย 32
3 เหลืองปรีดี(5) 8 7.5 9   1/04.63 จอมแก่น 23       3 ท่านขุน(5) 4 8.3 2   1/06.69 บี 42
4 ลอนดอน(1) 10 8.3 2   1/04.95 ฉลองชัย 38       4 เมฆหมอก(1) 10 8.7     1/07.16 สิงห์ทนง 65
5 ซูปเปอร์ธอร์(4) 6 7.5 14   1/08.60 วัชระพงศ์ 184       5 บุษราคัม(3) 2 8.3   5 1/10.20 ดาวอุดร 54
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  24  เพลส  45  เดลี่  40       วิน  21  เพลส  59  เดลี่  9,228
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  5     ชั้น   5ก   เงินรางวัล    15000    6300    3200           เที่ยวที่  8     ชั้น   2    เงินรางวัล     18000     7800    4000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 โก๋แก่(4) 6 8.3 2   1/02.89 วัชระพงศ์ 14       1 เนเวอร์วอล์คอโลน(5) 2 7.13     1/01.59 ยอดมงคล 20
2 จ้าวรุ่งเรือง(3) 10 8.7     1/03.95 จุฑาเทพ 59       2 แร็พเตอร์(1) 8 8.7     1/02.07 จุฑาเทพ 25
3 คุณสุรพล(5) 2 7.5     1/04.54 ยอดมงคล 114       3 รอสซี่(3) 10 8.7     1/03.23 วัชระพงศ์ 26
4 มงคลเกรียงไกร(1) 4 8.7     1/05.17 เบสท์ 29       4 วอเตอร์แมน(4) 4 8.7     1/03.57 สิงห์ทนง 296
5 หนุ่มอัศดร(2) 8 8.7   7 1/05.61 เอ 157       5 ฮัลโหลครับเสี่ย(2) 6 8.7     1/03.91 เบสท์ 361
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส  81  เดลี่  62       วิน  20  เพลส  42  เดลี่  64
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100       เที่ยวที่  9     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ขุนบันลือ(5) 8 7.5     1/02.90 อดุลย์วิทย์ 22       1 สมศักดิ์ศรี(4) 2 8.3     1/01.83 ปิติชัย 63
2 ถุงเพชร(1) 4 8.7     1/04.24 เบสท์ 35       2 แฮปปี้ฮอร์ส(2) 8 8.3 2   1/02.41 ฉลองชัย 120
3 พาทรัพย์มา(4) 2 8.3 2   1/04.54 จุฑาเทพ 76       3 ไทยรวมสิน(5) 10 8.1     1/02.86 จอมแก่น 100
4 ศิลาชัย(3) 6 8.7   5 1/07.60 ดาวอุดร 270       4 บุญคุณบารมี(1) 4 8.7     1/03.41 วัชระพงศ์ 20
  เยาวราช(2) 10 8.7     เด็กตกม้า สุริโย 23       5 เชษฐ์แซมซั่น(3) 6 8.3     1/03.57 บี 19
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   22  เพลส   65  เดลี่  48       วิน  63  เพลส  463   เดลี่  174
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200       เที่ยวที่  10     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    34800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 ม้าน้องทีม(3) 2 8.7     1/02.32 จุฑาเทพ 19       1 เพชรมหากาฬ(3ก) 2 8.5     1/01.72 รุ่งโรจน์ 88
2 ไทรงาม(5) 4 8.7     1/02.89 อดุลย์วิทย์ 65       2 เฟรนด์ลี่(5) 4 8 .0     1/02.13 จอมแก่น 15
3 เนาวฤทธิ์(4) 8 8.7     1/03.23 ฉลองชัย 73       3 พรหมลิขิต(4) 6 8.7     1/02.89 ฉลองชัย 30
4 คำสัญญา(2) 6 8.7     1/03.57 บี 32       4 หนุ่มบ้านดอน(2) 10 8.7     1/03.29 ยิ่งยง 60
5 สมายล์แอลพี(1) 10 8.7     1/03.91 วัชระพงศ์ 45       5 อาชาปิยะ(1) 8 8.7     1/04.45 สิงห์ทนง 114
                          ท่านเศรษฐี(3) 12 8.7     ไม่เข้าแข่ง บี 88
                                         
                                         
                                         
วิน   19  เพลส   100   เดลี่  51       วิน  88  เพลส  215   เดลี่  120
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -