ประจำวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ระยะ 1,000 เมตร(นัดพิเศษ "เพิ่มเงินรางวัล")

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9ก    เงินรางวัล    13000    5800     3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ทิงทิง(3) 8 7.3 4   1/05.24 บี 20       1 มณีนพเก้า(2ก) 12 7 .0 7   1/02.28 นำโชค 19
2 บูชิโด(4) 10 7.1 13   1/05.49 สุริโย 28       2 พัฒนะชัยวงศ์(5) 4 7 .0 9   1/02.80 เบสท์ 182
3 วินแชมป์เปี้ยน(5) 2 7 .0 13   1/05.98 ยิ่งยง 30       3 ยอดปฐพี(4) 8 7 .0 7   1/03.50 บี 24
4 รัตนมงคล(1ก) 12 7 .0 12   107.49 วัชระพงศ์ 74       4 สิบทิศ(1) 10 8.2     1/03.94 ยิ่งยง 29
5 คันโตนา(2) 4 7.5 2   1/14.38 มาร์ท 346       5 รักอรวรรณ(2) 6 8.2     1/05.29 วัชระพงศ์ 19
  ไตรเทพ(1) 6 7 .10     วิ่งไม่ครบรอบ กำพล 74       6 มณีชัยวงศ์(3) 2 7.8 6   1/08.17 ศิริมงคล 828
                                         
                                         
                                         
วิน  20 เพลส  58       วิน  19  เพลส  201  เดลี่  114
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  4     ชั้น   9      เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ปีใหม่(2) 2 7.13     1/02.90 วัชระพงศ์ 24       1 ทองคำแท้(2) 6 7 .10 3   1/02.02 ยิ่งยง 34
2 ไข่มุกชัยวงศ์(5) 12 7.6 3   1/03.16 เบสท์ 17       2 มีคุณอนันต์(4) 4 7 .0 14   1/02.41 สุริโย 34
3 เพลงอัคคี(4) 4 7 .10 4   1/03.48 สุริโย 139       3 ครับเสี่ย(1) 10 7.12 2   1/03.64 ศิริมงคล 15
4 รักน้องเชียร์(1ก) 8 7 .0 7   1/04.19 นำโชค 57       4 บุษราคัม(3) 2 7 .0 7   1/05.17 นำโชค 117
5 บารมีเกรียงไกร(3) 10 7.12 2   1/08.85 ศิริมงคล 104       5 พาขวัญ(5) 8 7 .0 9   1/06.32 เบสท์ 621
  เดชไหมฟ้า(1) 6 8.1     วิ่งไม่ครบรอบ ณัฐวัฒน์ 57                        
                                         
                                         
                                         
วิน  24  เพลส  60  เดลี่  107       วิน  34  เพลส  160  เดลี่  50
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   7   เงินรางวัล    14000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ชวนชม(5) 8 7 .0 12   1/00.66 วัชระพงศ์ 29       1 ร็อบบี้(1) 2 9.5     1/00.82 ศิริมงคล 13
2 เฟื่องฟ้า(2) 6 7.4 3   1/01.03 บี 42       2 มงคลเกรียงไกร(2) 4 8 .10     1/01.71 เบสท์ 78
3 บอมเบ(3) 12 7.2 12   1/02.87 สุริโย 21       3 มังกรแสงรุ้ง(3) 10 8.4     1/02.41 วัชระพงศื 25
4 ไอซ์สตรอม(4) 4 7.2 12   1/03.30 ธนะชัย 118       4 เฮงเฮงเฮง(4) 6 7.9 5   1/03.21 สุริโย 134
5 โลมาเชนโก้(1ก) 2 7.6 1   1/04.36 มาร์ท 49                        
6 ม.ม้าคึกคัก(1) 10 7 .10 2   1/04.98 ศิริมงคล 49                        
                                         
                                         
                                         
วิน  29  เพลส  88  เดลี่  150       วิน  13  เพลส  46  เดลี่  31
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100       เที่ยวที่  9     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ม้านายหัว(5) 10 7 .0 12   1/01.74 วัชระพงศ์ 10       1 ใหม่มงคล(4) 4 8 .0     1/02.16 ศิริมงคล 31
2 ขวัญใจนครชล(4) 8 7.5 2   1/04.08 บี 204       2 รวมมังกร(1) 2 8.5     1/02.56 พันชาย 186
3 บุญคุณพ่อ(2) 4 8.5     1/05.78 ยิ่งยง 142       3 รีฟรีฟ(2) 6 8.4     1/02.88 ณํฐวัฒน์ 18
4 เนฟเวอร์ดาย(3) 2 7.8     1/06.26 นำโชค 92       4 ศรีมงคล(3) 8 8 .0     1/03.34 บี 239
5 ดาวเรือง(1) 6 8.5     1/07.98 ดาวเหนือ 146       5 ภัทรชัยวงศ์(5) 10 7.9     1/04.20 เบสท์ 27
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   10  เพลส   13  เดลี่  34       วิน  31  เพลส  205   เดลี่  35
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   8    เงินรางวัล    13000    5800   3000       เที่ยวที่  10     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 เพชรพยัคฆ์(4) 6 7.2 11   1/02.23 ยิ่งยง 14       1 แสนชัย(5) 10 7 .0 12   1/02.18 วัชระพงศ์ 50
2 ภูศิริ(5) 8 7 .0 14   1/02.53 วัชระพงศ์ 29       2 เทพพันศร(2) 6 8.5     1/03.64 ยิ่งยง 65
3 ยอดนารี(3) 10 7.9 5   1/03.42 สุริโย 60       3 กัปตันโจ(3) 8 8.1     1/03.02 สุริโย 11
4 บานชื่น(2ก) 4 8 .0     1/03.76 บี 127       4 ศิลาชัย(1) 2 8.5     1/03.64 นำโชค 274
5 วัชระชัยวงศ์(2) 2 8.4     1/04.09 ณัฐวัฒน์ 127       5 บุญถาวร(4) 4 7.13     1/05.48 มาร์ท 226
6 ขุนช้าง(1) 12 8.5     1/05.61 เบสท์ 177                        
                                         
                                         
                                         
วิน   14  เพลส   31  เดลี่  16       วิน  50  เพลส  212   เดลี่  546
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก -