ประจำวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน 2561 ระยะ 1,100 เมตร

 

 เที่ยวที่  1     ชั้น  7ข   เงินรางวัล   14000    5800    เที่ยวที่  3     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800     3000

ชนะที่ชื่อม้าซองน้ำหนักเวลาวิ่งชื่อผู้ขี่จ่ายชนะที่ชื่อม้าซองน้ำหนักเวลาวิ่งชื่อผู้ขี่จ่าย

บรรทุก + -บรรทุก + -

1ยอดนักรัก(2)28.131/09.74ฉลองชัย111โลริสคาริอุส(5)67.111/08.32ยอดมงคล16

2รักเมืองไทย(1)68.31/11.49นำโชค332สมศักดิ์ศรี(4)27.1241/08.71วัชระพงศ์29

3ดอกรัก(4)87.521/11.79ยุทธนา1543เพชระชนะบุญ(3)48.131/10.08เบสท์145

4รวยรวยรวย(3)47.51/12.66กำพล974โดมินิค(1)108.71/11.24ยิ่งยง702

5หนุ่มอัศดร(2)88.51/12.81บี31

 

 

 

 

วิน  11  เพลส  25วิน  16  เพลส  45  เดลี่  18

ม้าที่คัดชื่อออก  -ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

เที่ยวที่  2     ชั้น  5   เงินรางวัล   15000    6300เที่ยวที่  4     ชั้น   5ก      เงินรางวัล    15000    6300    3200

ชนะที่ชื่อม้าซองน้ำหนักเวลาวิ่งชื่อผู้ขี่จ่ายชนะที่ชื่อม้าซองน้ำหนักเวลาวิ่งชื่อผู้ขี่จ่าย

บรรทุก + -บรรทุก + -

1โชคดีวันธงชัย(2)47.571/08.06ธนะชัย101บุษราคัม(1)47.1231/07.55นำโชค39

2มณีนพเก้า(1)87.941/12.09ดาวอุดร3042อิสตั้นบูล(2)27.1261/08.33ฉลองชัย10

3ขจร(3)67.521/12.35ยุทธนา3263หนุ่มบ้านดอน(3)87.1151/09.29วัชระพงศ์805

4เนตรทองคำ(4)27.5111/13.32วัชระพงศ์814แหวนแหวน(5)67.5111/10.22เบสท์97

5บีลีฟ(4)107.91/10.92ยุทธนา999

 

 

 

 

วิน  10  เพลส  28  เดลี่  12วิน  39  เพลส  44  เดลี่  117

ม้าที่คัดชื่อออก  -ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   7ก   เงินรางวัล    14000    5800    3000        เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 จูเนียร์(3) 10 7.5 7   1/09.71 ธนะชัย 41       1 ซาดิโอมาเน่(4) 8 7 .10     1/06.70 ปิติชัย 14
2 สปีดโบ๊ท(1) 2 8.3     1/10.36 ยอดมงคล 18       2 เชษฐ์ชาตรี(2) 6 8.4     1/07.14 นำโชค 43
3 ต๊ะตุงตวง(2) 6 7.5     1/13.29 ปิติชัย 22       3 ฮันเตอร์(3) 4 7.13 10   1/08.44 สุริโย 144
4 สิงห์ทนง(4) 4 7.5 13   1/13.75 ฉลองชัย 348       4 มงคลเกรียงไกร(1) 2 8.6     1/08.98 เบสท์ 31
5 ศิรประภา(5) 8 7.5 10   1/25.91 นำโชค 115                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  41  เพลส  129  เดลี่  199       วิน  14  เพลส  64  เดลี่  23
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100    3100       เที่ยวที่  9     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ดาวเรือง(1) 4 8.5     1/08.30 วัชระพงศ์ 21       1 จ้าวจอห์นนี่(4) 6 7 .10     1/07.95 ปิติชัย 34
2 ก่องคำโชติช่วง(5) 8 7.8 8   1/08.80 เบสท์ 30       2 ดอกคูน(3) 2 8.3     1/08.56 วัชระพงศ์ 29
3 สิริอาภา(3) 2 7.13     1/10.07 บี 21       3 มงคลบารมี(1) 8 8.7     1/08.92 เบสท์ 23
4 สมาร์ทเร็วป๋อ(4) 10 7.13     1/10.65 ยอดมงคล 250       4 จ้าวราเชนทร์(2) 4 8.5     1/09.42 ฉลองชัย 35
5 ขุนช้าง(2) 6 8.5     1/12.59 ฉลองชัย 253                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   21  เพลส   71  เดลี่  148       วิน  34  เพลส  143   เดลี่  279
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800       เที่ยวที่  10     ชั้น   3   เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 อาชาปิยะ(2) 2 8.1     1/07.00 ปิติชัย 11       1 เฮงเฮงเฮง(1) 4 8.4     1/08.31 กำพล 12
2 ใจหนอใจ(4) 8 7.9 4   1/08.55 บี 33       2 มงคลโชคดี(3) 6 8.2     1/08.63 เบสท์ 27
3 เฟื่องฟ้า(1) 6 8.3     1/09.64 ยุทธนา 180       3 ศรีมงคล(4) 10 8.1     1/09.02 บี 123
4 ศิลาชัย(3) 4 7.13 2   1/10.12 นำโชค 100       4 เชษฐ์ลีโอ(2) 2 8.3 6   1/09.58 สิงห์ทนง 307
                        5 อัญมณี(5) 8 7.13 2   1/09.84 นำโชค 161
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   11  เพลส   28  เดลี่  32       วิน  12  เพลส  25   เดลี่  107
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก -