ประจำวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2560 ระยะ 1,100 เมตร

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10ก   เงินรางวัล   13000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ทิงทิง(1) 8 7.13     1/11.92 กำพล 23       1 หนุ่มชัยวงศ์(5) 2 7 .0 14   1/08.37 ณัฐวัฒน์ 13
2 รัตนมงคล(4) 4 7 .10 2   1/12.07 วัชระพงศ์ 99       2 ศรีโสภณ(3) 6 7 .0 14   1/10.25 บุญชัย 47
3 ซิลิอุส(2) 6 7.12     1/13.07 นำโชค 17       3 บานชื่น(1) 4 7.12     1/11.45 จันตะคาม 32
4 เชอริ่งแฮม(2) 10 7.13     1/21.71 เอกชัย 52       4 หลวงพระบาง(4) 10 7 .0 5   1/12.74 จอมแก่น 143
  หนุ่มสองเมือง(5) 2 7 .0 9   เด็กตกม้า เบสท์ 180       5 บูชิโด(2) 8 7.7 7   1/17.08 สุริโย 465
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  23  เพลส  148       วิน  13  เพลส  39  เดลี่  358
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  8ก   เงินรางวัล   13000    5800   3000         เที่ยวที่  4     ชั้น    8     เงินรางวัล    13000    5800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ชวนชม(4) 10 7.7 5   1/10.90 จันตะคาม 54       1 กัปตันโจ(1) 2 7.9 5   1/08.54 สุริโย 14
2 กัปตัน(3) 8 7 .0 8   1/11.84 ยศศักดา 34       2 วัชระชัยวงศ์(3) 8 7 .0 14   1/09.32 ณัฐวัฒน์ 30
3 หมอนทอง(5) 6 7 .0 4   1/12.26 บี 18       3 แสนชัย(2) 4 7.6     1/09.72 เอกชัย 57
4 วงศ์ชัยวงศ์(1) 2 7.12     1/13.23 วัชระพงศ์ 36       4 เฟื่องฟ้า(4) 6 7.7 5   1/10.70 จันตะคาม 79
5 มณีชัยวงศ์(2) 4 7.5 9   1/13.52 ศิริมงคล 303                        
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  54  เพลส  291  เดลี่  162       วิน  14  เพลส  17  เดลี่  25
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
เที่ยวที่  5     ชั้น   10    เงินรางวัล    13000    5800          เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500     4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุญบันดาล(2) 2 7 .0 4   1/10.43 บี 20       1 ร็อบบี้(4) 6 7.11     1/06.23 ยอดศักดา 10
2 อากาเนะ(1) 8 7.7     1/11.26 ปิติชัย 40       2 มงคลเกรียงไกร(5) 2 7 .10 2   1/07.57 วัชระพงศ์ 40
3 ไตรเทพ(4) 4 7.3     1/12.24 กำพล 82       3 ระฆังชัย(2) 10 8.5     1/08.80 ศิริมงคล 237
4 เพลงอัคคี(3) 10 7.3 9   1/12.41 จันตะคาม 21       4 โรเจอร์(1) 4 9.8     1/11.25 ทรงยศ 474
                        5 กำไลเงิน(3) 8 8.4     1/13.17 มาร์ท 474
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  20  เพลส   36   เดลี่  26       วิน  10  เพลส   21   เดลี่  20
ม้าที่คัดชื่อออก  คันโตนา(2)        ม้าที่คัดชื่อออก  - 
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800    3000       เที่ยวที่  9     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ดิฟเฟอร์(1) 2 8 .0     1/07.38 นำโชค 12       1 แอนดี้โคล(4) 8 7 .0 12   1/08.14 วัชระพงศ์ 92
2 บุญถาวร(2) 6 7 .10     1/09.92 ปิติชัย 35       2 ฟานนิสเตลรอย(3) 2 7.6 1   1/08.80 นำโชค 15
3 ขวัญใจนครชล(3) 8 7.4 1   1/12.70 มาร์ท 194       3 ศรีมงคล(2) 4 8.5     1/10.23 บี 19
4 ขุนช้าง(4) 4 7 .0 14   1/13.33 สุริโย 58       4 ใหม่มงคล(1) 6 8.5     1/10.55 ทรงยศ 112
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   12  เพลส  15   เดลี่  23       วิน  92  เพลส  187   เดลี่  31
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   6    เงินรางวัล    14500    6100       เที่ยวที่  10     ชั้น   7ก    เงินรางวัล    14000    5800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 พิชิตมังกร(4) 4 7.4 3   1/08.74 นำโชค 14       1 เนฟเวอร์ดาย(3) 4 7.7     1/08.98 นำโชค 15
2 เฮงเฮงเฮง(1) 2 8.5     1/09.06 ยอดศักดา 21       2 โลมาเชนโก้(4) 6 7.2 10   1/10.18 วัชระพงศ์ 73
3 บุญคุณพ่อ(2) 6 7.12     1/10.62 จันตะคาม 478       3 จูเนียร์(1) 8 8.1     1/11.17 บี 18
4 ภัทรชัยวงศ์(3) 8 7.11 3   1/13.41 ณัฐวัฒน์ 72       4 บุญเหลือ(2) 2 7.9     1/12.70 มาร์ท 329
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   14  เพลส  22   เดลี่  17       วิน  15  เพลส  50   เดลี่  158
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -