ประจำวันอาทิตย์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 ระยะ 1,000 เมตร

 

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  10   เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   9ก    เงินรางวัล    13000    5800     3000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 รวยรวยรวย(3) 10 7.11     1/03.98 กำพล 18       1 ยอดนารี(2) 6 8.4     1/01.65 บี 24
2 ต๊ะตุงตวง(5) 12 7.7 5   1/04.03 ทวีชัย 38       2 สมาร์ทเร็วป๋อ(1) 10 8.9     1/03.16 กำพล 95
3 ธาราร่มเย็น(4ก) 2 7.7 9   1/05.56 วัชระพงศ์ 27       3 เรคคอร์ค(4) 8 7.7 3   1/04.67 ยอดศักดา 23
4 รักอรวรรณ(2) 4 8.3     1/06.03 นำโชค 104       4 เขียวมรกต(3ก) 4 7.7     1/05.24 อดุลวิทย์ 159
5 สิงห์ทนง(4) 6 7.7 5   1/06.41 ธนะชัย 27       5 ภูกระดึง(3) 2 7.8 12   1/05.52 ยิ่งยง 159
  ม้าน้องพอร์ช(1) 8 8.3     อุบัติเหตุ ยศศักดา 113       6 สาวสายฟ้า(5) 12 7.7 12   1/05.86 ณัฐวัฒน์ 30
                                         
                                         
                                         
วิน  18  เพลส  98       วิน  24  เพลส  145  เดลี่  141
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  8  เงินรางวัล   13000    5800    3000         เที่ยวที่  4     ชั้น   6      เงินรางวัล    14500    6100    3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ซาดิโอมาเน่(2) 4 7.7 3   1/03.49 มาร์ท 35       1 ศรราม(4) 6 8.5     1/00.54 ยอดศักดา 10
2 เลิฟฟอร์ยู(4) 10 7.7 6   1/03.84 น้องใหม่ 30       2 เชษฐ์ลีโอ(5) 8 0.2     101.52 เบสท์ 38
3 สปีทโบ๊ท(5) 2 7.7 5   1/06.50 ธนะชัย 999       3 รักเมืองไทย(1) 10 8.11   5 1/03.87 ยอดมงคล 123
4 บีลีฟ(3) 6 7.7 9   1/07.05 วัชระพงศ์ 114       4 บุญถาวร(2) 4 8.7     1/06.70 มาร์ท 378
5 ม้าเพื่อนผม(1) 8 7.11     1/07.76 ยอดศักดา 15       5 บอมเบ(3) 2 8.7     18-เม.ย. อดุลวิทย์ 945
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  35  เพลส  162  เดลี่  67       วิน  10  เพลส  13  เดลี่  28
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   8ก   เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มงคลบารมี(4) 8 7.7 6   1/02.31 เบสท์ 21       1 เชษฐ์ชาตรี(2) 8 8.7     1/00.66 บี 20
2 กระดังงา(2) 2 8.1 1   1/03.03 วัชระพงศ์ 21       2 ศิลาชัย(3) 4 8.5     1/01.93 ปิติชัย 48
3 เพชรชนะบุญ(3) 6 7 .10     1/03.43 ยอดศักดา 30       3 อัญมณี(4) 2 7.12     1/03.56 นำโชค 17
4 ยอดนักรัก(1) 4 8.6     1/04.02 ทวีชัย 126       4 มงคลเกรียงไกร(1) 6 9.4     1/05.69 เบสท์ 227
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน  21  เพลส  44  เดลี่  23       วิน  20  เพลส  58  เดลี่  46
ม้าที่คัดชื่อออก  จูเนียร์(5)       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   9    เงินรางวัล    13000    5800    3000       เที่ยวที่  9     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุษราคัม(2) 4 7 .10     1/02.31 ปิติชัย 20       1 อาชาปิยะ(3) 6 8.1     100.92 ปิติชัย 28
2 โลริสคาริอส(4) 2 7.7 9   1/02.63 วัชระพงศ์ 22       2 พรโชคดี(5) 10 7.7 3   1/01.37 ยอดศักดา 27
3 หยกชนะบุญ(3) 6 7.7 8   1/03.47 เบสท์ 86       3 เฟื่องฟ้า(2) 4 8.5     1/02.06 วัชระพงศ์ 32
4 ก่องคำโชติช่วง(5) 10 7.7     1/04.41 ยอดมงคล 48       4 บายบายจุ๊บจุ๊บ(1) 8 8.9     1/03.37 สุริโย 35
5 ขุนช้าง(1) 8 9 .0     1/05.16 เอกชัย 136       5 ยอดปฐพี(4) 2 8.1     1/04.13 ทวีชัย 310
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   20  เพลส   41  เดลี่  59       วิน  28  เพลส  106   เดลี่  106
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   7    เงินรางวัล    14000    5800           เที่ยวที่  10     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 หักเหลี่ยมเซียน(3) 4 8.2 2   1/04.48 ณัฐวัฒน์ 12       1 ฮันเตอร์(4) 6 7.11     1/00.90 ยอดศักดา 17
2 หนุ่มบ้านดอน(2) 6 8.5 1   1/04.79 ยิ่งยง 110       2 ศรีมงคล(3) 10 7.12 2   1/02.06 บี 52
3 ดีโฟร์(4) 2 7.7     1/06.46 กำพล 23       3 มณีนพเก้า(5) 4 7.7     1/02.90 นำโชค 31
                        4 ขวัญใจจ่าบ๊อบ(2) 8 8 .0   5 1/05.63 ยอดมงคล 774
                          มายฮาร์ท(1) 2 8.2     ม้าเจ็บ วัชระพงศ์ 41
                                         
                                         
                                         
                                         
วิน   12  เพลส   31  เดลี่  64       วิน  17  เพลส  73   เดลี่  79
ม้าที่คัดชื่อออก   ฟ้าแลบ(1)       ม้าที่คัดชื่อออก -