ประจำวันอาทิตย์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ระยะ 1,000 เมตร

เที่ยวที่  1     ชั้น  7   เงินรางวัล   14000    5800    3000             เที่ยวที่  3     ชั้น   6   เงินรางวัล   14500    6100    3100    
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มังกรร้อยเอ็ด(5) 12 7.5 13   1/03.70 ปริทัศน์ 16       1 มังกรพรชัย(5) 2 7.13 5   1/03.47 ปริทัศน์ 22
2 ดาวทองคำ(4) 6 8.3     1/04.91 ชาญศักดิ์ 34       2 สมศักดิ์ศรี(1) 4 8.7     1/04.01 ประวิทย์ 23
3 ศิลาชัย(2) 4 8.3     1/05.28 นำโชค 26       3 จ้าวบูรพา(2) 8 8.7     1/04.49 เบสท์ 33
4 เสือน้อย(1) 10 8.5     1/05.73 ประวิทย์ 197       4 อุลตร้าแมน(3) 10 8.7     1/05.63 วัชระพงศ์ 93
5 หนุ่มบ้านโน(4ก) 2 7.13 6   1/06.09 เบสท์ 34         คุณไชยวัฒน์(4) 6 8.3     ไม่ออกซอง ยอดศักดา 180
6 เนเวอร์มายด์(3) 8 8.3     1/08.81 ปิติชัย 422                        
                                         
                                         
                                         
วิน  16  เพลส  37       วิน  22  เพลส  70  เดลี่  73
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5   เงินรางวัล   15000    6300  3200         เที่ยวที่  4     ชั้น   6ก      เงินรางวัล    14500    6100   3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ออนซอน(1) 2 8.7     1/01.19 เบสท์ 23       1 ชัทอัพ(3) 6 7.5 12   1/01.28 ยอดศักดา 18
2 พอนคอลเมอรี่(4) 10 7.5     1/02.28 ชาญศักดิ์ 123       2 มังกรบัวขาว(4) 4 7.5 13   1/02.11 ปริทัศน์ 16
3 เลตอิทบี(3ก) 12 7.5 14   1/02.86 ฉลองชัย 21       3 จ้าวจอห์นนี่(5ก) 12 7.9 3   1/04.88 นำโชค 163
4 คุณครูที่รัก(2) 8 8.7     1/03.22 ยอดนักรบ 31       4 มณีนพเก้า(2) 8 8.3     1/04.93 ประวิทย์ 131
5 ทับทิมสยาม(3) 4 7.5 16   1/03.59 พัชาย 21       5 เฮงทรัพย์แสนล้าน(1) 2 8.7     1/04.95 บี 210
6 คงชาตรี(5) 6 7.5 14   1/04.72 บี 243       6 ฟ้าคุ้มครอง(5) 10 7.5 16   1/07.77 พรชัย 163
                                         
                                         
                                         
วิน  23  เพลส  434  เดลี่  35       วิน  18  เพลส  22  เดลี่  95
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -

 

 

เที่ยวที่  5     ชั้น   5ก   เงินรางวัล    15000    6300    3200           เที่ยวที่  8     ชั้น  1   เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ยอดนฤเคนทร์(2) 4 8.5     1/02.79 ปิติชัย 30       1 มังกรแสงชัย(5) 4 8.11     1/00.92 ปริทัศน์ 102
2 พรไพลิน(3) 6 8.3     1/03.80 ประวิทย์ 16       2 มังกรโอฬาร(2) 2 9.7     1/01.24 ฉลองชัย 16
3 ม้าคุณลักษณ์(1) 12 8.7     1/04.11 วัชระพงศ์ 403       3 ซาดิโอมาเน่(1) 8 9.7     1/01.51 สิงห์ทนง 22
4 เชษ์มีชัย(5) 2 8.3 2   1/04.38 บี 54       4 บุญคุณทดแทน(4) 6 9.1     1/02.25 วัชระพงศ์ 81
5 มงคลโชคดี(4) 8 8.3   3 1/04.76 ดาวอุดร 53       5 มังกรกังวาน(4ก) 10 9.7     1/02.66 พันชาย 16
6 สู้ด้วยใจ(4) 10 7.5     1/05.80 ชาญศักดิ์ 43       6 นิวแม็คซ์(3) 12 9.1     1/02.95 เบสท์ 228
                                         
                                         
                                         
วิน  13  เพลส  19  เดลี่  31       วิน  102  เพลส  245  เดลี่  441
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   4ก    เงินรางวัล    16000    6300    3400       เที่ยวที่  9     ชั้น   2    เงินรางวัล    18000    7800    4000
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 ม้าน้องครีม(5) 2 8.3 2   1/02.14 ฉลองชัย 12       1 มังกรซิวจี๊(4) 6 8.7     0/59.67 ฉลองชัย 12
2 จ้าตะวัน(2) 12 8.1     1/03.87 ปิติชัย 168       2 อองรี(2) 4 8.7     1/00.95 เบสท์ 43
3 นครชล(1) 10 84     1/04.22 นำโชค 44       3 กำไรทอง(1) 2 8.7     1/02.80 ยอดศักดา 57
4 ถุงเพชร(3) 4 8.3 2   1/04.50 วัชระพงศ์ 73       4 มีมงคล(3) 8 8.7     1/03.79 บี 117
5 พลังใหม่(4) 6 8.32     1/05.42 บี 46       5 เนเวอร์วอล์คอโลน(5) 12 8.7     1/04.02 นำโชค 216
                          วินซิตี้(1ก) 10 8.7     อุบัติเหตุ วัชระพงศ์ 57
                                         
                                         
                                         
วิน   12  เพลส   99   เดลี่ 41       วิน  12  เพลส  17   เดลี่  214
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600  3400       เที่ยวที่  10     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 ฮัลโหลเอเบ้1) 4 8.7     1/01402 นำโชค 13       1 มังกรยังมี(3) 4 8.7     1/00.95 ฉลองชัย 12
2 ออนิวเซฟ(5) 12 8.7     1/01.26 เบสท์ 52       2 หลุยส์ซัวเรซ(4) 10 8.7     1/02.29 ปริทัศน์ 69
3 ดูโซ่(3) 8 8.7     1/01698 ฉลองชัย 34       3 แซมบีซี(5) 12 8.7     1/04.22 ยอดฉัตร 209
4 อรุณเบิกฟ้า(2) 4 8.7     1/02.43 สิงห์ทนง  351 สิง 4 ซูปเปอร์ธอร์(1ก) 6 8.3     1/04.64 ยอดศักดา 45
5 รัชภูมิ(4) 10 8.7     1/03.26 ประวิยท์ 106       5 อาชาปิยะ(2) 8 8.7     1/04.87 นำโชค 79
6 ไดมอนด์โรส(4) 2 8.3     1/03.50 ปิติชัย 106         กิตติธร(1) 2 8.7   3 ม้ายกซอง ดาวอุดร 45
                                         
                                         
                                         
วิน   13  เพลส   58   เดลี่  23       วิน  12  เพลส  25  เดลี่  16
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -