ประจำวันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน 2562 ระยะ 1,000 เมตร

 

เที่ยวที่  1     ชั้น  7ก   เงินรางวัล   14000    5800    3000         เที่ยวที่  3     ชั้น   6ก   เงินรางวัล   14500    6100     3100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 เมฆหมอก(1) 6 8.3     1/02.32 นำโชค 16       1 นำชัย(5) 8 7.5 14   1/01.43 ฉลองชัย 13
2 น้องเชียร์ตี้(5) 4 7.5     1/02.67 ยอดมงคล 134       2 ดาวทองคำ(1) 2 8.7     1/02.33 ยอดศักดา 46
3 โลริสคาริอุส(3) 10 8 .0     1/05.23 ปิติชัย 231       3 ม้าคุณลักษณ์(4) 6 8.3 2   1/02.89 วัชระพงศ์ 156
4 เสือน้อย(2) 12 8.3 1   1/06.07 เบสท์ 30       4 มงคลเพชร(2) 4 8.7     1/03.31 ประวิทย์ 34
5 มณีชัยวงศ์(5ก) 2 7.5     1/06.76 ดาวอุดร 134       5 โอคอนเนอร์(3) 10 8.3 2   1/05.88 รุ่งโรจน์ 248
6 เนเวอร์มายด์(4) 8 7.5 14   1/16.39 ยอดศักดา 33                        
                                         
                                         
                                         
วิน  16  เพลส  112       วิน  13  เพลส  39  เดลี่  218
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  2     ชั้น  5ก   เงินรางวัล   15000    6300   3200             เที่ยวที่  4     ชั้น   7      เงินรางวัล    14000    5800    3000  
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 บุญคุณทดแทน(4) 2 7.5 14   1/00.44 วัชระพงศ์ 96       1 ซูปเปอร์ธอร์(1) 6 8.7     1/01.85 ยอดศักดา 28
2 ครุฑธาชนะศึก(2) 6 7.5 14   1/01.50 จุฑาเทพ 58       2 มณีนพเก้า(2) 4 8.7     1/02.36 นำโชค 24
3 ศรคีรี(1) 4 7.5 14   1/01.82 รุ่งโรจน์ 23       3 รูบี้ทีน(3) 8 8.7     1/03.26 วัชระพงศ์ 24
4 ล้ำเลิศ(3) 10 7.5 14   1/02.53 ฉลองชัย 22       4 มงคลกรียงไกร(5) 2 7.13     1/05.94 ยอดมงคล 98
5 มังกรโคราช(5) 8 7.5     1/02.88 ยอดนักรบ 45       5 บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ(3) 10 8.7     1/06.84 เบสท์ 24
6 หลักชัย(4ก) 12 7.5     2/05.65 ชาญศักดิ์ 96                        
                                         
                                         
                                         
วิน  96  เพลส  631  เดลี่  164       วิน  28  เพลส  60  เดลี่  43
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  5     ชั้น   6   เงินรางวัล    14500    6100    3100       เที่ยวที่  8     ชั้น   1    เงินรางวัล     20000     8500    4100
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 มีมงคล(1) 6 8.7     1/02.10 บี 14       1 ซาดิโอมาเน่(1) 2 9.7     0/58.87 สิงห์ทนง 14
2 ถุงเพชร(3) 2 8.6     1/02.97 ปิติชัย 28       2 เชษฐ์แซมซั่น(4) 8 8.7     1/00.57 จุฑาเทพ 50
3 สตางค์(4) 10 8.3     1/03.37 ชาญศักดิ์ 130       3 แร็พเตอร์(5) 10 8.3     1/01.43 ยอดนักรบ 281
4 จ้าวจอห์นนี่(5) 12 8.1     1/04.07 นำโชค 129       4 บุญคุณชนะชัย(3) 6 9.3     1/01.79 วัชระพงศ์ 28
5 ก่องคำโชติช่วง(2) 4 8.7     1/04.34 ยอดศักดา 81       5 อาชาปิยะ(2) 4 9.3     1/02.41 ปิติชัย 167
6 ศิริมงคล(1ก) 8 8.3   5 1/05.15 ดาวอุดร 81                        
                                         
                                         
                                         
วิน  14  เพลส  32  เดลี่  50       วิน  14  เพลส  32  เดลี่  30
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -
                                         
เที่ยวที่  6     ชั้น   4    เงินรางวัล    16000    6600    3400       เที่ยวที่  9     ชั้น   4ก    เงินรางวัล    16000    6600    3400
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก  +  -       บรรทุก  +  -
1 โคลัมเบีย(4) 2 8.7     1/00.50 นำโชค 29       1 รัชภูมิ(1) 12 8.3     1/01.98 นำโชค 17
2 เนเวอร์วอล์คอโลน(3) 4 8.7     1/00.87 วัชระพงศ์ 18       2 แฮปปี้ฮอร์ส(4) 8 8.3     1/02.42 ปิติชัย 29
3 เชษฐ์มีชัย(2) 8 8.7     1/01.53 บี 25       3 จ้าวบูรพา(3) 10 8.3 1   1/02.72 เบสท์ 175
4 วอเตอร์แมน(5) 6 8.7     1/02.10 อดุลย์วิทย์ 301       4 เอกพล(4ก) 2 7.13 6   1/03.11 ยิ่งยง 29
5 ลอนดอน(1) 10 8.7     1/07.47 พรชัย 268       5 ขุนบันลือ(5) 6 7.13     1/04.38 อดุลย์วิทย์ 32
                        6 เกล้าเศรษฐี(2) 4 8.3     1/04.89 เอ 226
                                         
                                         
                                         
วิน   29  เพลส   51  เดลี่  50       วิน  17  เพลส  22   เดลี่  24
ม้าที่คัดชื่อออก  -       ม้าที่คัดชื่อออก  -  
                                         
เที่ยวที่  7     ชั้น   3    เงินรางวัล    17000    7300    3800       เที่ยวที่  10     ชั้น   5    เงินรางวัล    15000    6300    3200
ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย       ชนะที่ ชื่อม้า ซอง น้ำหนัก เวลาวิ่ง ชื่อผู้ขี่ จ่าย
บรรทุก +  -       บรรทุก  +  -
1 คันทรีโรส(5) 4 8.3 2   1/00.97 บี 17       1 คำสัญญา(1) 8 8.7     1/01.93 วัชระพงศ์ 35
2 เพชรมหากาฬ(2) 6 8.7     1/01.38 รุ่งโรจน์ 39       2 ดาวสีทอง(3ก) 11 8 .0     1/02.38 ปิติชัย 38
3 บิ๊กซิตี้(1) 8 8.7     1/01.80 ฉลองชัย 23       3 พลอยนำทรัพย์(4) 6 8.5     1/02.72 ฉลองชัย 33
4 สมศักดิ์ศรี(4) 2 8.5     1/02.25 ประวิทย์ 231       4 กำไรเพชร(5ก) 2 8.3 2   1/03.10 ยอดศักดา 21
5 ดิฟดิฟดิฟ(3) 10 8.7     1/02.51 ยอดศักดา 261       5 จ้าวรุ่งเรือง(2) 3 8.7     1/03.42 ยศศักดา 306
                        6 ม้าน้องทีม(5) 9 8.3 2   1/03.86 จุฑาเทพ 21
                        7 มงคลโชคดี(3) 5 8.7     1/04.41 เบสท์ 38
                                         
                                         
วิน   17  เพลส   41   เดลี่  65       วิน  35  เพลส  128   เดลี่  162
ม้าที่คัดชื่อออก   -       ม้าที่คัดชื่อออก  -